Turistička organizacija

Stanovnicima Trnova omogućen kvalitetniji pristup modernim servisima

 Sep 08, 2017     14:09  

Stanovnicima Trnova omogućen kvalitetniji pristup modernim servisima

Prepoznajući značaj kvalitetnog pristupa modernim servisima za opštinu Trnovo i sve njene građane, načelnik opštine je tokom 2016. godine posredovao u dovođenju investitora i realizaciji  projekta na području  Trnova.

Trenutno se u Evropi i svijetu, kao najkvalitetniji medij za prenos signala, koristi optički kabal koji omogućava brz prenos govornih informacija i podataka, te razne druge multimedijske usluge.

Upravo je takvim optičkim kablom ( 96 vlakana), visokog kvaliteta, urađeno povezivanje telefonske centrale Trnovo sa centralama u Dobrinji i Kalinoviku i na taj način korisnicima u Centralnom djelu Trnova omogućen kvalitetniji pristup modernim servisima koje pruža M-tel.

Skraćenjem pretplatničke petlje  i decentralizacijom postojeće mreže vrši se modernizacija telekomunikacione infrastrukture naselja, povećava brzina Interneta, obezbjeđuje korištenje digitalne televizije na više TV prijemnika, ali samim tim podiže opšti nivo kvaliteta života građana.

Na području opštine Trnovo, u naselju Tošići,  u toku je postavljanje MSAN uređaja, a u planu je da se tokom ove godine ovi uređaji postave i u naselju Širokari i na ulazu u Trnovo, što će građanima Trnova u tim područjima omogućiti korištenje široke lepeze najsavremenijih multimedijalniih servisa, servisa telefonije, brzog Interneta i digitalne televizije.

U svrhu poboljšanja signala mobilne telefonije radi se spojni put optičkim kablom za baznu stanicu Kobiljača –Grab.

 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza