Turistička organizacija

Održana četvrta redovna sjednica SO-e Trnovo

 Mar 27, 2017     14:03  

Održana četvrta redovna sjednica SO-e Trnovo

24.marta 2017.godine održana je četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo, a na istoj je usvojeno sljedeće:

 •  Zapisnik sa treće sjednice SO-e Trnovo
 •  Prijedlog budžeta opštine Trnovo za 2017.godinu usvojen je većinom glasova „Saveza za Trnovo“ koji su predložili i usvojili amandmane uz budžet, a amandmani na prijedlog odbornika SNSD-a uz budžet nisu usvojeni.
 • Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Trnovo za 2017.godinu.
 • Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2017.godinu, kao i Prijedlog Odluke o usvajanju programa korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2017.godinu.
 • Prijedlog Izvještaja o radu i poslovanju Javnih ustanova u 2016.godini čiji je osnivač opština Trnovo, Centar za kulturu i Narodna biblioteka, a izvještaji Doma zdravlja i turističke organizacije su vraćeni za narednu skupštinu , jer su potrebni u istim završni računi.
 • Prijedlog Odluke o privatizaciji stambenih jedinica izgrađenih za stambeno zbrinjavanje PPB i RVI na području opštine Trnovo i to u stambenoj zgradi u Trnovu u ulici Trnovskog bataljona br.29 izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.br.151/1k.o. Trnovo i pet stambenih objekata u ulici Pilana, izgrađenih na žemljištu u k.o. Trnovo.
 • Prijedlog izvještaja o parničnim i izvršnim predmetima opštine Trnovo u 2016.godini.
 • Prijedlog Odluke o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta
I zona – obuhvat Jahorina   92,00 KM/m²
II zona - Trnovo centar  36,80 KM/m²
III zona - Trnovo 27,60 KM/m²
IV zona - naselje Kasarna i Pilana  23,00 KM/m²
V zona - Tošići, Širokari, Kijevo i Rajski do 18,40 KM/m²
VI zona   Turovi, vikend naselje Širokari i Godinjske bare 14,30  KM/m²
Ostalo građevinsko zemljište 7,15  KM/m²

 

 • Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz prethodne godine za područje opštine Trnovo i visini rente.
 • Prijedlog odluke o procjeni ugroženosti područja opštine Trnovo od elementarne nepogode i druge nesreće, kao i
 • Prijedlog Programa korištenja sredstava od naplaćene naknade, po osnovu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

    Odbornici „Saveza za Trnovo“ nisu usvojili Odluku o modernizaciji javne rasvjete, održavanja u pogonu i servisu javne rasvjete na području opštine Trnovo.

 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza