Turistička organizacija

Osma sjednica SO Trnovo zakazana za 9.oktobar

 Oct 04, 2017     08:10  

Osma sjednica SO Trnovo zakazana za 9.oktobar

Osma sjednica Skupštine opštine Trnovo će se održati  09.10.2017.  godine  sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo.

Za sjednicu je predložen sljedeći:                                                                            Dnevni red

 • Zapisnik sa sedme sjednice SO-e Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta opštine Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o utvrđivanju odborničkog dodatka i visine naknade radnih tijela Skupštine opštine Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog javnog oglasa za imenovanje dva člana Opštinske izborne komisije Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova Opštinske izborne komisije Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JU Turističke organizacije opštine Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JU Turističke organizacije opštine Trnovo;
 • Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Trnovo;
 •   Odbornička pitanja i odgovori.

 

 

 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza