Turistička organizacija

OBAVJEŠTENJE   JKP „TRNOVO“ D.O.O. TRNOVO

 Oct 13, 2017     12:10  

OBAVJEŠTENJE JKP „TRNOVO“ D.O.O. TRNOVO

Obavještava se stanovništvo, privredni subjekti i javne ustanove sa područja opštine Trnovo, da je Skupština opštine Trnovo osnovala Javno komunalno preduzeće „Trnovo“ d.o.o. Trnovo koje će vršiti prikupljanje i odvoz otpada na području opštine Trnovo od 01.10.2017.godine. Shodno navedenom, prestaje vaša obaveza plaćanja odvoza otpada Komunalnom preduzeću „RAD“ a.d. Istočno Sarajevo sa 30.09.2017.godine, jer će vam JKP“Trnovo“ d.o.o. Trnovo ispostaviti račun za oktobar mjesec i dužni ste plaćati odvoz otpada našem Komunalnom preduzeću.

U cilju kvalitetnijeg pružanja usluge odvoza smeća i zapošljavanja kadrova sa područja naše Opštine pozivamo vas, da podržite NAŠE Komunalno preduzeće!

 

                                                                 Uprava Preduzeća

 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza