Turistička organizacija

Zakazana šesta vanredna sjednica Skupštine opštine Trnovo

 Nov 28, 2017     21:11  

Zakazana šesta vanredna sjednica Skupštine opštine Trnovo

Šesta vanredna sjednica Skupštine opštine Trnovo će se održati 30.novembra sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo.

Predloženi dnevni red:

1.Zapisnik sa 5.vanredne sjednice SO-eTrnovo;   2.Polaganje svečane zakletve (načelnik i sekretar Skupštine);   3.Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Trnovo za period 01.01.-30.06.2017.godine;    4.Nacrt budžeta opštine Trnovo za 2018.godinu;  5.Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za žalbe opštine Trnovo;   6.Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Trnovo;   7.Prijedlog Etičkog kodeksa Skupštine opštine Trnovo;    8.Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste stručnjaka za imenovanje komisija za provođenje postupka po javnim konkursima;   9.Prijedlog Odluke o razrješenju v.d.zamjenika načelnika opštine Trnovo; 10.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje tajnog glasanja za izbor zamjenika načelnika opštine Trnovo;  11.Izbor zamjenika načelnika opštine Trnovo;                    12.Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora JU OŠ „Sveti Sava“ Trnovo;    13.Odbornička pitanja i odgovori                                                                                                                               

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza