Turistička organizacija

Održana 6.vanredna sjednica SO Trnovo

 Nov 30, 2017     14:11  

Održana 6.vanredna sjednica SO Trnovo

Danas je održana 6.vanredna sjednica Skupštine opštine Trnovo na kojoj su svečane zakletve položili načelnik Opštine i sekretar Skupštine.

Na predloženi dnevni red dodana je tačka – Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama komunalnih usluga (voda, odvoz smetlja, odlaganje otpada na deponiju i kanalizaciju), a  dvije tačke dnevnog reda su povučene glasovima odbornika Saveza za Trnovo, koje su se odnosile na Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje tajnog glasanja za izbor zamjenika načelnika opštine Trnovo i izbor zamjenika načelnika opštine Trnovo.  Sve ostale tačke dnevnog reda su usvojene, a među njima je i Izvještaj o izvršenju budžeta opštine za period 01.01-30.06.2017. godine, te Nacrt budžeta za 2018.godinu. 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza