Turistička organizacija

Deveta redovna sjednica SO Trnovo zakazana za 29.decembar

 Dec 25, 2017     07:12  

Deveta redovna sjednica SO Trnovo zakazana za 29.decembar

Deveta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo će se održati  29.12.2017.  godine  sa početkom u 09:00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevni red

1.Zapisnik sa 8. redovne sjednice SO-e Trnovo;
2.Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Trnovo za period januar-septembar 2017. godine;
3.Prijedlog budžeta opštine Trnovo za 2018. godinu;
4.Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Trnovo za 2018. godinu;
5.Program kapitalnih ulaganja i uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo u 2018. godini;
6.Program korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2018. godini;
7.Program korištenja sredstava od koncesionih naknada za 2018. godinu;
8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Opštinske izborne komisije Trnovo;
9.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor Odbora za žalbe;
10.Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Trnovo, po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2018. godini;
11.Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Trnovo u 2018. godini;
12.Prijedlog Odluke o stanovima u svojini opštine Trnovo;
13.Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Trnovo za 2018. godinu;
14.Izvještaj Opštinske izborne komisije Trnovo o provedenim prijevremenim izborima za Načelnika opštine Trnovo;
15.Informacija o socijalnoj i dječijoj zaštiti na području opštine Trnovo;
16.Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite na području opštine Trnovo;
17.Informacija u oblasti saobraćaja, veza i komunalnih djeltnosti na području opštine Trnovo;
18.Informacija u oblasti kulture, fizičke kulture i informisanja;
19.Informacija o uspjehu učenika JU OŠ “Sveti Sava” Trnovo za školsku 2016/2017. godinu;
20.Odbornička pitanja i odgovori.

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza