Turistička organizacija

Zbor građana

 Apr 24, 2018     10:04  

Zbor građana

Na Osnovu člana 109. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'',br.  97/16).

                                              SAZIVAM
                                       ZBOROVE GRAĐANA

-25.04.2018   godine (srijeda) sa početkom u 17,00 časova u Kijevu, Osnovna škola Kijevo. 


- 27.04.2018 godine (petak) sa početkom u 17, 00 časova u Trnovu   u sali Centra za kulturu.


                                               DNEVNI RED

1. IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPŠTINE I OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE TRNOVO I PLANOVI RADA ZA NAREDNI PERIOD,
2. TEKUĆA PITANJA.
Vaše prisustvo na zborovima građana  je od velike važnosti.  

Broj:02-014-69 /18
Trnovo,23.04. 2018. godine                                                                               NAČELNIK OPŠTINE

                                         Dragomir Gagović

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza