Turistička organizacija

Konkurs za dodjelu javnih priznanja i nagrada opštine Trnovo

 May 30, 2018     08:05  

Konkurs za dodjelu javnih priznanja i nagrada opštine Trnovo

Na osnovu člana 8. Odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Trnovo (,,Sl.novine grada Istočno Sarajevo'',br.3/03, 11/09) Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Trnovo, dana 17.05.2018. godine,  r a s p i s u j e

                   K O N K U R S

za dodjelu javnih priznanja i nagrada opštine Trnovo

I- Povodom Praznika i Slave Opštine -12. jula, Skupština opštine Trnovo dodjeljuje javna priznanja i nagrade kolektivima i pojedincima na osnovu prijedloga Komisije za nagrade i priznanja.

II -Kriteriji za dodjelu priznanja i  nagrada su:

Kolektivima  (zajednice, organizacije, udruženja i dr.) koji su:
u svom radu ostvarili izuzetne rezultate  i postigli značajnu dobit;

- postigli dobre rezultate  u oblasti kulture, sporta, zdravstva, obrazovanja, bezbjednosti, razvoja komunalne infrastrukture, zaštite radne i prirodne sredine  i razvoju dobrih  međuljudskih odnosa;

- ulagali u proširenje proizvodnih kapaciteta  i uposlili veći broj radnika;

- ostvarili neki vid značajne pomoći stanovništvu.

Pojedincima koji su:

              - doprinijeli poboljšanju uslova rada i života u sredinama u kojima žive i u kolektivima u kojima rаdе;         

              - doprinijeli razvoju dobrih međuljudskih odnosa u sredini u kojoj žive;

              - postigli dobre rezultate u oblasti kulture, sporta, zdravstva,  bezbjednosti, obrazovanja, zaštite radne i životne sredine.

III- Javna priznanja i nagrade su:

 

    - Plaketa opštine Trnovo

    - novčana nagrada

IV- Plaketa se dodjeljuje kolektivima i pojedincima i to:

     - kolektivima : 1

     - pojedincima : 2

V- Novčane nagrade dodjeljuju se isključivo pojedincima dobitnicima Plakete.

VI- Javna priznanja i nagrade mogu se dodjeljivati i posthumno.

VII- Pravo predlaganja za nagrade i priznanja imaju: preduzeća, političke organizacije, mjesne zajednice, udruženja građana, kulturne, javne i druge institucije koje imaju sjedište na području opštine Trnovo i pojedinci koji imaju prebivalište-boravište na području opštine Trnovo.

VIII- Prijedlozi se podnose do 18. juna 2018. godine, u pisanoj formi sa obrazloženjem, Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine opštine Trnovo,  71.220 Trnovo.

 

 

Broj: 01-022-33/18                                                                                                                                    Predsjednik

                                  Komisije za nagrade i priznanja

                                       Trnovo, 17.05.2018. godine

                                                 Dragan Šipovac

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza