Turistička organizacija

Obavještenje o izdavanju ekološke dozvole za MH "Krupac"

 Aug 23, 2018     14:08  

Obavještenje o izdavanju ekološke dozvole za MH "Krupac"

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA TRNOVO
NAČELNIK
OPŠTINSKA UPRAVA

Broj 03-70/18
Trnovo, 20.08.2018. godine

 

                                             O B A V J E Š T E NJ E


        Obavještava se zainteresovana javnost da je ''SAS'' d.o.o. Priboj, Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka, podnio zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju MH ''Krupac'' snage 0,99 MW na rijeci Željeznici na lokalitetu Krupačke stijene, opština Istočna Ilidža i opština Trnovo.
        Shodno članu 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 71/12) omogućen je besplatan uvid u sadržaj i dokumentaciju navedenog zahtjeva u organu opštinske uprave opštine Trnovo, svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova.  
        Zainteresovana javnost može u roku od 30 dana od dana objevljivanja obavještenja (08.08.2018. god. ''Glas Srpske'') dostaviti nadležnom organu opštinske uprave opštine Trnovo mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.  

 

 

                                OPŠTINSKA UPRAVA 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza