Turistička organizacija

Zakazana petnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo

 Nov 27, 2018     12:11  

Zakazana petnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo

 15.redovna sjednica SO-e Trnovo održaće se u petak 30.novembra sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo, sa sljedećim dnevnim redom: 

1.Zapisnik sa 14.redovne sjednice SO-e Trnovo; 2.Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Trnovo za period 01.01. - 30.09.2018.god. 3.Nacrt budžeta opštine Trnovo za 2019.godinu; 4.Prijedlog Odluke o utvrđivanju urbane zone građevinskog zemljišta od posebnog  interesa na lokalitetu jahorine, opština Trnovo; 5.Prijedlog Inicijative za izmjenu dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“ na području opštine Trnovo (Mavrić Esad, Magazinović Ana Marija, Brezo Boris)            6. Prijedlog Inicijative za izmjenu dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“ na području opštine Trnovo (Bajić Svjetlana); 7.Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“ na području opštine Trnovo; 8.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za korištenje poslovnog prostora Omladinskom savjetu Trnovo; 9.Prijedlog Zaključka o neuspjelom ponovnom javnom konkursu za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Trnovo;  10. Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Trnovo; 11. Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju odborničke legitimacije; 12.Informacija o socijalnoj i dječijoj zaštiti na području opštine Trnovo; 13.Informacija u oblasti saobraćaja, veza i komunalnih djelatnosti na području opštine Trnovo; 14.Odbornička pitanja i odgovori.       

   

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza