Turistička organizacija

Zbor građana

 Dec 14, 2018     12:12  

Zbor građana

Na Osnovu člana 109. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske'',br.  97/16).

         SAZIVAM
 ZBOROVE GRAĐANA

-17.12.2018   godine (ponedeljak) sa početkom u 17,00 časova u Kijevu, Osnovna škola Kijevo. 
- 18.12.2018 godine (utorak) sa početkom u 17, 00 časova u Trnovu   u sali Centra za kulturu.


                                               DNEVNI RED

1. NACRT BUDŽETA OPŠTINE TRNOVO ZA 2019 GODINU
2. TEKUĆA PITANJA.
Vaše prisustvo na zborovima građana  je od velike važnosti.  

Broj:02-014-174 /18
Trnovo,14.12. 2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE

 Dragomir Gagović

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza