Turistička organizacija

U petak 28.decembra zakazana 16-ta redovna sjednica SO Trnovo

 Dec 25, 2018     20:12  

U petak 28.decembra zakazana 16-ta redovna sjednica SO Trnovo

Šesnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo održaće se u petak 28.12.2018.godine sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo

 

Dnevni red :

 

1.Zapisnik sa 15.redovne sjednice SO-e Trnovo                                                               

2.Program rada Skupštine opštine Trnovo za 2019.godinu

3.Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Trnovo, po zonama za potrebe utvrđivanja poreza nepokretnosti u 2019.godini

4. Prijedlog Odluke o otvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Trnovo u 2019.godini

5.Prijedlog Inicijative za izmjenu dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“ – Dragutinović Svjetlana

6.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko- rekreaciono područje Jahorina“ na inicijativu Mavrić Esada, Magazinović Ana Marije i Brezo Borisa

7.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za korištenje putnog zemljišta „Hidrowind“ d.o.o.Trnovo

8.Prijedlog Odluke o povjeravanju usluga zimskog održavanja lokalnih puteva i ulica na području opštine Trnovo u 2019.godini JKP“Trnovo“ d.o.o.Trnovo

9.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama parking karti za parking mjesta na Jahorini za zimsku sezonu 2018/2019

10.Prijedlog budžeta opštine Trnovo za 2019.godinu

11.Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Trnovo za 2019.godinu

12.Program korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2019.godini

13.Plan utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu

14.Odbornička pitanja i odgovori.

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza