Turistička organizacija

Održana četvrta vanredna sjednica Skupštine opštine Trnovo

 Jul 14, 2017     23:07  

Održana četvrta vanredna sjednica Skupštine opštine Trnovo

Pred odbornicima četvrte vanredne sjednice SO Trnovo našle su se četiri tačke dnevnog reda:

1.Zapisnik sa treće vanredne sjednice SO-e Trnovo  2.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje tajnog glasanja za izbor v.d.zamjenika načelnika Opštine Trnovo  3.Izbor v.d.zamjenika načelnika Opštine Trnovo  4.Odbornička pitanja i odgovori.

Klub odbornika SNSD-a,  dao je prijedlog , da se sjednica SO-e Trnovo odgodi za sljedeću sedmicu, smatrajući, da je preuranjena i navodeći kao razlog, da bi trebalo, da se sačeka , da prođe sedam dana od smrti načelnika opštine. Nisu dali prijedlog u vezi v.d. zamjenika načelnika, smatrajući, da to može biti neko i iz uprave.  

Klub odbornika Saveza za Trnovo, rekao je, da možda jeste preuranjeno, ali su iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS naložili predsjednici SO Trnovo , da se sjednica što prije održi, kako bi se ispunili uslovi i opština mogla funkcionisati u narednom periodu. Smatraju, da tekući poslovi moraju , da se obavljaju, a u ovom  momentu iz uprave mogu se dobiti samo listovi iz matične evidencije i ništa drugo.

Prijedlog SNSD-a, da se sjednica odgodi, nije usvojen,  tako, da odbornici ovog kluba  nisu učestvovali u daljem radu Skupštine, niti glasali, ali su ostali do kraja rada sjednice.

Prijedlog Saveza za Trnovo za v.d.zamjenika načelnika Opštine Trnovo bio je Nenad Mišović.  

Glasovima Saveza za Trnovo, Nenad Mišović, izabran je, za v.d.zamjenika načelnika Opštine Trnovo.                                                                                                                                                                                         

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza