Šume
slika1.jpg slika2.jpg slika3.jpg slika4.jpg slika5.jpg slika6.jpg
Delegacija iz Strazbura u opštini Trnovo

Delegacija iz Strazbura u opštini Trnovo

  Delegaciju sekretarijata Vijeća Evrope iz Strazbura, danas u prostorijama opštine Trnovo su...

Opština Trnovo zainteresovana za Strategiju saradnje Švajcarske u BiH

Opština Trnovo zainteresovana za Strategiju saradnje Švajcarske u BiH

 Danas je u Sarajevu načelnik opštine gospodin Goran Vujičić prisustvovao predstavljanju...

Načelnik opštine razgovarao sa premijerkom Vlade RS

Načelnik opštine razgovarao sa premijerkom Vlade RS

 Načelnik opštine Goran Vujičić juče u zgradi Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, sastao...

Zakazana četvrta sjednica Skupštine opštine Trnovo za 24.mart

Zakazana četvrta sjednica Skupštine opštine Trnovo za 24.mart

 Četvrta sjednica Skupštine opštine Trnovo će se održati 24.03.2017. godine sa početkom u 10,00...

Održan radni sastanak načelnika opština u Zavodu za zapošljavanje RS

Održan radni sastanak načelnika opština u Zavodu za zapošljavanje RS

 Na juče održanom sastanku u Zavodu za zapošljavanje u Istočnom Sarajevu, kome su prisustvovali...

Obavještenje nosiocima poljoprivrednih gazdinstava

Obavještenje nosiocima poljoprivrednih gazdinstava

 Obavještavaju se nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava...

  • Delegacija iz Strazbura u opštini Trnovo

  • Opština Trnovo zainteresovana za Strategiju saradnje Švajcarske u BiH

  • Načelnik opštine razgovarao sa premijerkom Vlade RS

  • Zakazana četvrta sjednica Skupštine opštine Trnovo za 24.mart

  • Održan radni sastanak načelnika opština u Zavodu za zapošljavanje RS

  • Obavještenje nosiocima poljoprivrednih gazdinstava

 Treća redovna sjednica održana je 03.februara na kojoj nije usvojen opštinski budžet za 2017.godinu, a razlog ne usvajanja su amandmani" Saveza za Trnovo" koji su iznosili oko 116.000,00 KM, gdje je najveći dio sredstava skinut sa pozicije načelnika opštine i opštinske uprave, a ista bi bila doznačena Domu zdravlja" Trnovo" i Centru za kulturu „Trnovo" (planiran prijem radnika bez saglasnosti načelnika opštine).Takođe, navedenim amandmanima je traženo, brisanje sa pozicija kapitalnih investicija, a koje po Zakonu o budžetu, moraju biti raščlanjene i data im odgovarajuća pozicija.
Izvještaji o izvršenju budžeta opštine Trnovo za period 01.01 do 30.06.2016.godine i 01.01. do 30.09.2016.godine su usvojeni većinom glasova " Saveza za Trnovo", a koji nije glasao za Program korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017.godini, Odluku o usvajanju pomenutog Programa, kao i Program kapitalnih ulaganja i uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo u 2017.godini.
Jednoglasno su usvojene Odluke : o utvrđivanju tržišne cijene neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo u 2017.godini, o utvrđivanju visine naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta i o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2017.godini. Takođe su usvojene i Odluke o raspisivanju Oglasa za izbor opštinske izborne komisije i imenovanje Komisije za sprovođenje konkursa za izbor predsjednika i članova Opštinske izborne komisije.
Izabrani su i predsjednici i članovi stalnih radnih tijela Skupštine opštine Trnovo.