Šume

UPOZORENJE

Štampa
Kategorija: Uncategorised
Datum: 18 januar 2016 Datum poslednje izmene 18 januar 2016 Objavljeno 18 januar 2016 Autor administrator

mine

Civilna zaštita opštine Trnovo povodom 4.aprila-Međunarodnog dana borbe protiv mina, upozorava građane, da pronađena neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva ne odlažu u kontejnere ili na druge otvorene prostore u prirodi, jer se na taj način ugrožavaju životi ljudi.Obzirom, da još uvijek postoji opasnost od neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih nakon rata, dovoljno je da se prilikom pronalaska istih obavijesti Civilna zaštita ili Policijska stanica Trnovo koji će dalje preuzeti aktivnosti na uklanjanju ovih sredstava. Takođe se upozorava stanovništvo, da u narednom periodu, u sklopu poljoprivrednih radova budu krajnje oprezni prilikom paljenja korova, kako bi izbjegli izbijanje šumskih požara.

OPŠTINSKA UPRAVA