Šume

Ogrev za socijalno ugrožena lica

Nadređena kategorija: ROTATOR Kategorija: ROTATOR
Datum: 11 novembar 2015

Za deset korisnika socijalne pomoći opština Trnovo je na osnovu Odluke o korisnicima proširenih prava iz oblasti socijalne zaštite obezbijedila od tri do pet prostornih metara ogreva za predstojeću zimu.