Šume

Održan okrugli sto

Nadređena kategorija: ROTATOR Kategorija: ROTATOR
Datum: 20 maj 2016

 U Centru za kulturu "Trnovo" održan je okrugli sto u okviru projekta PRO –Budućnost na temu "Kultura dijaloga" , a prisustvovali su predstavnici lokalnih vlasti, NVO i vjerskih zajednica opštine Trnovo.Predavači okruglog stola su bili Vehid Šehić (Forum građana Tuzla) i doc.dr.sc.Zlatiborka Popov Momčinović (prof. političkih nauka na Univerzitetu u I.Sarajevu).
Kroz dijalog su učesnici okruglog stola razmijenili životna iskustva, ali i želju za saradnju na budućim aktivnostima koja mogu doprinijeti izgradnji mira i povjerenja u lokalnim zajednicama.
PRO –Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost) je četverogodišnji projekat koji trenutno uključuje preko 45 opština u BiH, među kojima je i opština Trnovo, a cilj ovog projekta izgradnja pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih grupa u BiH.