Šume

Obavještenje za volontere

Nadređena kategorija: ROTATOR Kategorija: ROTATOR
Datum: 07 jun 2016

 Obavještavaju se sva zainteresovana lica, da je opština Trnovo u 2016.godini planirala u skladu sa mogućnostima, primiti određeni broj volontera

sa visokom stručnom spremom, bez radnog iskustva, radi osposobljavanja za samostalni rad i polaganje stručnog ispita. Volonterski rad traje godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa.
Svi zainteresovani treba da se prijave na šalter pisarnice radi evidencije, nakon čega će biti pozvani na sastanak kako bi se upoznali sa uslovima i načinom volontiranja.