Šume

Zajedničke saradnja na projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u BiH".

Nadređena kategorija: ROTATOR Kategorija: ROTATOR
Datum: 01 jul 2016

 Nakon raspisanog javnog konkursa na inicijativu Vlada Republike Švedske i Švajcarske koju provodi UNDP uz partnerstvo sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS i Ministarstvom pravde FBiH, Opština Trnovo je izrazila interes za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH".
Nakon provedene procedure opština Trnovo je prihvaćena od strane projektnog odbora kao partnerska opština, pa je tim povodom 30. juna u zgradi UNDP-a u Sarajevu upriličeno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, kome je prisustvovao načelnik Opštine Nenad Mišović.
Projektom će biti pružena podrška opštini Trnovo u periodu od 2016. do 2019.godine i to u segmentu jačanja mjesnih zajednica kao osnovne jedinice lokalne samouprave.Ova podrška je bazirana na uspostavi dugoročnog partnerstva koje će zahtijevati obostrane napore, međusobno povjerenje i iznalaženje novih modela koji će doprinijeti jačanju uloga MZ u BiH.