Šume

Druga sjednica SO Trnovo zakazana za 30.decembar

Nadređena kategorija: ROTATOR Kategorija: ROTATOR
Datum: 28 decembar 2016

  30.decembra će se održati druga redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo sa početkom u 10,00 časova.Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik sa prve sjednice SO-e Trnovo,
2.Prijedlog budžeta opštine Trnovo za 2017 godinu,
3.Odluka o izvršenju budžeta opštine Trnovo za 2017 godinu,
4.Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Trnovo za period 01.01. do 30.06.2016 godine,
5. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Trnovo za period 01.01. do 30.09.2016 godine,
6. Program korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017 godini,
7.Odluka o usvajanju programa korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017 godini,
8. Program kapitalnih ulaganja i uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo u 2017 godini,
9.Odluka o dodjeli stana na privremeno korištenje Tešanović Sonji,
10.Odluka o dodjeli stana na privremeno korištenje Milić Danijeli,
11. Odluka o dodjeli stana na privremeno korištenje Bozalo Milojki,
12.Odluka o dodjeli stana na privremeno korištenje Mojević Dragomiru,
13. Odluka o platama i drugim primanjima funkcinera,
14. Odluka o imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Trnovo,
15. Odluka o imenovanju v.d. direktora Doma zdravlja Trnovo,
16.Izbor predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Trnovo
Komisije: -komisija za propise
-komisija za omladinu
-komisija za ravnopravnost polova
-komisija za zaštitu okoline kulturnog i prirodnog nasleđa
-komisija za sprovođenje kodeksa ponašanja
Odbori: -nadzorni odbor
-odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju
Savjeti: -savjet za sport
-savjet za kulturu

12.Odbornička pitanja i odgovori.