Šume

Zakazana četvrta sjednica Skupštine opštine Trnovo za 24.mart

Nadređena kategorija: ROTATOR Kategorija: ROTATOR
Datum: 17 mart 2017

 Četvrta sjednica Skupštine opštine Trnovo će se održati 24.03.2017. godine sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo.
Za sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevni red

1. Zapisnik sa treće sjednice SO-e Trnovo;
2.Prijedlog budžeta opštine Trnovo za 2017. godinu;
3. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Trnovo za 2017. godinu;
4. Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017. godini;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju programa korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017. godini;
6. Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja i uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo u 2017. godini;
7. Prijedlog Izvještaja o radu Opštinske uprave za 2016. godinu;
8. Prijedlog Izvještaja o radu i poslovanju Javnih ustanova u 2016. godini čiji je osnivač opština Trnovo:
- Dom zdravlja
- Centar za kulturu
- Narodna biblioteka
- Turistička organizacija;
9.Prijedlog Odluke o privatizaciji stambenih jedinica izgrađenih za stambeno zbrinjavanje PPB i RVI na području opštine Trnovo;
10. Prijedlog Izvještaja o parničnim i izvršnim predmetima opštine Trnovo u 2016. godini;
11. Prijedlog Odluke o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
12. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz prethodne godine za područje opštine Trnovo i visine rente;
13. Prijedlog Odluke o modernizaciji javne rasvjete, održavanja u pogonu i servisu javne rasvjete na području opštine Trnovo;
14. Prijedlog Odluke o procjeni ugroženosti područja opštine Trnovo od elementarne nepogode i druge nesreće;
15. Prijedlog Programa korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;
16. Odbornička pitanja i odgovori.