Šume

ROTATOR

Izgradnja stambene zgrade

Izgradnja stambene zgrade za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i RVI od I-IV kategorije.
Projekat je realizovan u saradnji Vlade Republike Srpske i opštine Trnovo. Vrijednost projekta je 648.000,00 KM.

REALIZOVANI KAPITALNI PROJEKTI U 2009. GODINI

- BROŠURA -
Sa uspjehom su završene sve aktivnosti u 2009.godini, te je ukupna vrijednost urađenih projekata 3.355.000,00 KM, a što je rezultiralo kontinuiranim radom načelnika opštine i opštinske administrativne službe.

Strateški plan opštine Trnovo u saradnji sa ILDP

Metodologija za integrisano planiranje lokalnog razvoja miPRO

I Teoretski dio - pogledaj dokument (671 Kb)

- Svrha i namjena Metodologije za integrisano planiranje lokalnog razvoja
- Vodeći principi planiranja lokalnog razvoja u BiH
- Objašnjenje metodološkog okvira

II Praktični dio - pogledaj dokument (9450 Kb)

- Procesi i nivoi planiranja
- Pripremni dio
- Strateški dio
- Planiranje lokalnoekonomskog razvoja
- Planiranje društvenog razvoja
- Priprema plana zaštite i unapređenja životne sredine
- Operativni dio
- Usklađivanje
- Scenariji za pripremu metodologije
- Praćenje, vrednovanje i ažuriranje strategije

Socio - ekonomska analiza opštine Trnovo

Socio - ekonomska analiza opštine Trnovo

Izrada: Opština Trnovo
Koordinacija: Odbor za praćenje izrade strategije
Razvojni tim opštine Trnovo
Priprema podataka: Članovi Razvojnog tima
opštinska administrativna služba

pogledaj dokument