1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFŠtampaEl. pošta

Predsjednik skupštine opštine Trnovo


BEHIJA MULAOSMANOVIĆ

Kontakt telefon: 057/610-237, 610-122, fax 610-242


Skupština opštine nadležna je da:

1. Donosi Statut, odluke i druga opšta akta,
2. Donosi budžet, ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,
3. Donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
4. Donosi odluke o komunalnim taksama,
5. Donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine,
6. Donosi odluke o nazivu ulica, trgova, o prazniku opštine i upotrebi simbola     opštine,
7. Raspisuje referendum, javni zajam i samodoprinos i druge poslove u skladu
sa zakonom

 

Potpredsjednik Skupštine opštine Trnovo

DRAGAN ŠIPOVAC
 
Kontakt telefon: 057/610-237, 610-122, fax 610-242 Aktuelno

Vremenska prognoza

 

JAHORINA ECO WELLNESS

 Planiran Strategijom razvoja opštine Trnovo 2011.-2020.godine

 Wellness centar

 Jahorina Eco Wellness

ISO 9001 : 2008