Turistička organizacija

Dom Zdravlja

JZU Dom zdravlja "Trnovo" pruža usluge primarne zdrastvene zaštite na području opštine Trnovo, kroz službe : opšta i porodična medicina, labaratorijska dijagnostika i dežura za potrebe hitne medicinske službe.Usluge se pružaju u dva objekta, centralni u Trnovu i ambulanta u Kijevu
Objekat je napravljen 1983.god. i u toku 2010.godine adaptiran za potrebe porodične medicine, ambulanta u Kijevu obnovljena je 2004.godine.

Dom zdravlja zapošljava 11 radnika.U 2016.god. registrovano je 1098 stanovnika osiguranika.

Adresa: Braće Divljan br. 2 , 71220  Trnovo

Kontakt telefoni: 057/610-325, 610-002, apoteka 610-109

E-mail: domzdravlja.trnovo@gmail.com


DIREKTOR:                                                                                                 
v.d.Milanka Ivanović

Potrebna vam je pomoć?

Ako imate nekih poteškoća ili nejasnoća u vezi sa obrascima, kontaktirajte nas i mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas