Turistička organizacija

Škole

Osnovno obrazovanje

U opštini Trnovo pored matične osnovne škole, koja je uvrštena u mrežu osnovnih škola RS 1996. godine, u njenom sastavu od juna 2001.godine postoji i petorazredna područna škola u Kijevu.

Nastavni proces u Osnovnoj školi u Trnovu i PŠ Kijevu se odvija u jednoj smjeni.                                                                            

Učenici su pored redovne, dopunske i dodatne nastave uključeni u mnoge vannastavne i vanškolske aktivnosti, kao što su dramsko - recitatorska, ekološka, literarna i saobraćajna sekcija.

Određeni broj učenika su članovi folklorne sekcije, članovi Džudo kluba „Famos“,sekcije Trnovo i Kik boks kluba "Kule", te sportskih planinarskih društava “Treskavica“ i "Runolist 05".

 

Potrebna vam je pomoć?

Ako imate nekih poteškoća ili nejasnoća u vezi sa obrascima, kontaktirajte nas i mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas