Turistička organizacija

Opšte informacije

Opština Trnovo je opština u Republici Srpskoj smještena između 43° 39´ 31" sjeverne geografske širine i 18° 26´ 42" istočne geografske dužine u prostoru između planina Treskavice, Bjelašnice  i Jahorine sa površinom od 138 kvadratnih kilometara i nadmorskom visinom od 820 - 850 m.Sastoji iz dva dijela koja nisu teritorijalno povezana: sjeverni dio, sa Kijevom kao većim naseljem i južni dio gdje se nalazi naselje Trnovo i sjedište opštine.                 Trnovu pripada i dio olimpijske ljepotice Jahorine sa oko 200 izgrađenih vikend objekata.Na sjeverozapadu teritorija opštine Trnovo graniči sa teritorijom opštine Pale, na sjeveru sa opštinama Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, te opštinom Kalinovik na jugu. Granicu između sjevernog i južnog dijela opštine čini teritorija federalne opštine Trnovo u Kantonu Sarajevo.
Samo urbano područje Trnova karakteriše izdužen oblik, položen u pravcu sjever-jug, smješteno je u aluvijalnom proširenju rijeke Željeznice, a proteže se od naselja Tošići i Širokari na jugu do ulaza u kanjonski dio kojim je Trnovo na sjeveru odvojeno od Federacije Bosne i Hercegovine. Dužina urbanog područja iznosi oko 4,3 km, a njegova prosječna širina je oko 1,3 km, odnosno ukupna površina urbanog područja iznosi 567 ha.U ovo područje uključen je dolinski, ravničarski dio rijeke Željeznice prosječne širine oko 500 m, te istočne i zapadne padine njenog oboda u pojasu od 400 do 600 m. Tako je u urbano područje uključen i donji dio sliva desnih pritoka Željeznice, Ljuštre  i Širokarnice.Pored geografskog  i saobraćajni položaj ima dominantnu ulogu za opštinu Trnovo, obzirom da se Trnovo nalazi na 25. kilometru magistralnog puta Sarajevo- Trebinje -Podgorica ( M-18), odnosno između magistralnih pravaca koji povezuju Jadransko more sa kontinentalnim zaleđem.

Potrebna vam je pomoć?

Ako imate nekih poteškoća ili nejasnoća u vezi sa obrascima, kontaktirajte nas i mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas