Turistička organizacija

Odbornici

ODBORNICI

1.NEMANJA LUČIĆ   SDS                                  

2.DRAGAN ŠIPOVAC  SDS                              

3.BRANKA RISTIĆ   SDS                            

4.BORKO MIŠOVIĆ    SDS                                  

5.DANIJEL GRUJIĆ    PDP                            

6.VIDAK ŠIPOVAC   SP                                      

7.BEHIJA MULAOSMANOVIĆ  DF              

8.VELJKO VLAŠKI SNSD "MILORAD DODIK"

9.LJILJANA MILIĆ  SNSD "MILORAD DODIK"

10.DRAGAN VITKOVIĆ SNSD "MILORAD DODIK"

11.MIROSLAV BJELICA SNSD "MILORAD DODIK"  

12.PREDRAG ELEZ  SNSD "MILORAD DODIK"

13.SINIŠA GOLIJANIN DNS

 

Komisija za nagrade i priznanja

1.Dragan Šipovac  predsjednik

2.Branka Ristić           član

3.Ljiljana Milić             član

Komisija za izbor i imenovanja

1.Nemanja Lučić  predsjednik

2.Danijel Grujić        član

3.Borko Mišović         "

4.Veljko Vlaški          "

5.Siniša Golijanin       "

Komisija za vjerska pitanja SO Trnovo

1.Behija Mulaosmanović  predsjednik

2.Vidak Šipovac                     član

3.Dragan Vitković                   Član

 

Komisija za propise

1.Danijel Grujić   predsjednik

2.Novak Vukajlović  član

3.Novka Lučić      član

4.Dragan Šipovac   član

5.Dragan Vitković   član

 

Komisija za omladinu

1.Predrag Elez   predsjednik

2.Dragan Šipovac   član

3.Siniša Golijanin   član

4.Tanja Lučić     član

5.Petar Klepić    član

 

Komisija za ravnopravnost polova

1.Ljiljana Milić   predsjednik

2.Siniša Golijanin   član

3.Branka Ristić      član

4.jelena Obućina    član

5.Danijel Grujić    član

 

Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa

1.Siniša Golijanin    predsjednik

2.Miroslav Bjelica   član

3.Borko Mišović   član

4.Adis šehović    član

5.Milovan Klepić    član

 

Komisija za provođenje kodeksa ponašanja

1.Vidak Šipovac    predsjednik

2.Branka Ristić   član

3.Miroslav Bjelica   član

 

Odbor za zaštitu ljudskih prava, društveni nadzor i predstavke

1.Dragan Šipovac  predsjednik

2.Borko Mišović   član

3.Branka Ristić    član

4.Miroslav Bjelica   član

5.Siniša Golijanin  član

 

Nadzorni odbor

1.Adrijana Rac    predsjednik

2.Milijana Golijanin  član

3.Marijana Milić    član

 

Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

1.Predrag Elez   predsjednik

2.Borko Mišović   član

3.Behija Mulaosmanović   član

4.Branka Ristić   član

5.Veljko Vlaški   član

 

Savjet za sport

1.Vidak Šipovac    predsjednik

2.Miroslav Bjelica   član

3.Jovana Milić   član

4.Milan Vitković   član

5.Željko Šiljegović   član

 

Savjet za kulturu

1.Mladen Golijanin   predsjednik

2.Danijel Grujić    član

3.Vidak Šipovac   član

4.Ika Ristivojević   član

5.Jovan Zimonjić   član

 

Potrebna vam je pomoć?

Ako imate nekih poteškoća ili nejasnoća u vezi sa obrascima, kontaktirajte nas i mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas