Turistička organizacija

Službe

 

Radom i organizacijom Opštinske uprave, u skladu sa Zakonom i Statutom rukovodi Načelnik opštine.
Poslovi iz djelokruga Opštinske uprave, obavljaju se u odsjecima.
Opštinska uprava ima tri odsjeka:
1.    Odsjek za opštu upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, šef odsjeka – Nedica Bjelica
2.    Odsjek za društvene i privredne djelatnosti i komunalne poslove, šef odsjeka – Mira Pržulj
3.    Odsjek za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove, šef odsjeka – Milojka Golijanin

Opštinska uprava neposredno sprovodi propise Opštine i grada Istočno Sarajevo, izvršava zakone i druge propise Republike Srpske i BiH, čije je izvršenje povjereno opštini, priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine, Načelnik opštine i vrši stručne i druge poslove koje joj povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

Opštinska uprava, nadležna je da:
-    izvršava i sprovodi propise Skupštine opštine i Načelnika Opštine,
-    priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik Opštine,
-    izvršava i sprovodi zakone i druge propise i obezbjeđuje vršenje poslova čije izvršenje je povjereno Opštini,
-    rješava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana i drugih organizacija i zajednica iz izvornog djelokruga Opštine,
-    vrši stručne i druge poslove koje im povjeri Skupština opštine i Načelnik Opštine.

 

 

 

Potrebna vam je pomoć?

Ako imate nekih poteškoća ili nejasnoća u vezi sa obrascima, kontaktirajte nas i mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas