+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

новембар 29, 2019 0 Comments

24.редовна сједница Скупштине општине Трново заказана за 29.новембар

Двадесет четврта редовна сједница Скупштине општине Трново одржаће се 29.11.2019. године са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Трново.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред :

1.Записник са 23. редовне сједнице СО-е Трново;
2.Извјештај о извршењу буџета општине Трново за период 01.01.-30.09.2019. године;
3.Нацрт Буџета општине Трново за 2020. годину;
4.Одлука о именовању члана Општинске изборне комисије Трново;
5.Одлука о именовању чланова Одбора за жалбе општине Трново;
6.Одлука о утврђивању одборничког додатка и висине накнаде радних тијела Скупштине општине Трново;
7.Приједлог Одлуке о утврђивању Нацрта Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина“ на подручју општине Трново на иницијативу инвеститора Лулеџија Брана;
8.Приједлог Одлуке о утврђивању Нацрта Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина“ на подручју општине Трново на иницијативу инвеститора Обућина Ђорђа;
9.Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Регулационог плана „Насеље Трново ИИ“ на иницијативу инвеститора БП „ПЕТРИЋ“ д.о.о.;
10.Приједлог Иницијативе за измјену дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина“ на подручју општине Трново (Легенд д.о.о., Витковић Александра, Обућина Желимир и Јокић Далиборка);
11.Приједлог Иницијативе за измјену дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина“ на подручју општине Трново (Обућина Петар и Обућина Слободанка); 12.Приједлог Иницијативе за измјену дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина“ на подручју општине Трново (Обућина Ненад и Обућина Предраг); 13.Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини (Ђокић Драган и Ђокић Весна);
14. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини (Мочевић Жељка);
15.Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини (Јанковић Зоран);
16.Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса општине Трново за реализацију инвестиционог пројекта АД Олимпијски центар „Јахорина“;
17.Приједлог Одлуке о оснивању права стварне служности на земљишту у својини општине Трново („БУК“ д.о.о. Источно Ново Сарајево);
18.Информација о социјалној и ђечијој заштити на подручју општине Трново;
19.Информација о стању у области борачко-инвалидске заштите на подручју општине Трново;
20.Информација у области саобраћаја, веза и комуналних ђелатности на подручју општине Трново;
21.Информација о успјеху ученика ЈУ ОШ „Свети Сава“ Трново за школску 2018/2019 годину;
22.Одборничка питања и одговори.