+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

мај 25, 2020 0 Comments

27.редовна сједница Скупштине општине Трново заказана за 29.мај

Двадесет седма редовна сједница Скупштине општине Трново оџаће се 29.05.2020.године са почетком у 10,00 часова у сали Скупштине општине Трново.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред :

1.Записник за 26.редовне сједнице СО-е Трново;
2.Извјештај о извршењу буџета општине Трново за 2019.годину;
3.Извјештај о раду Скупштине општине и сталних радних тијела Скупштине општине Трново за 2019.годин;
4.Извјештај о раду Наџорног одбора Скупштине општине Трново за 2019.годину;
5.Извјештај о раду Начелника и Општинске управе за 2019.године;
6.Извјештај о раду и пословању ЈКП“Трново“ д.о.о.Трново у 2019.години;
7.Извјештај о раду и пословању Јавних установа у 2019.години чији је оснивач општина Трново: – ЈЗУ Дом здравља „Трново“ – ЈЗУ Центар за културу „Трново“ – Туристичка организација општине Трново;
8.Извјештај о парничним и извршним предметима општине Трново у 2019.години ;
9.Извјештај о раду Општинске изборне комисије Трново у 2019.години;
10.Приједлог Одлуке о утврђивању тржишне цијене неизграђеног градског грађевинског земљишта на подручју општине Трново у 2020.годи;
11.Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за закуп градског грађевинског земљишта на подручју општине Трново у 2020.години;
12.Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене м3 корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године за подручје општине Трново и висине ренте; 13.Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта;
14.Приједлог Одлуке о усвајању Измјене дијела Ревизије регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина“ на подручју општине Трново, на иницијативу инвеститора Лулеџија Брана;
15.Приједлог Одлуке о усвајању Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина“ на подручју општине Трново, на иницијативу инвеститора Обућина Ђорђа;
16.Приједлог иницијативе за Измјену дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина“ на подручју општине Трново на иницијативу инвеститора Обућина Јеленке;
17. Приједлог иницијативе за Измјену дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина“ на подручју општине Трново на иницијативу инвеститора „Маџ-Њелл“ д.о.о. Источно Сарајево;
18.Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања закупнине за кориштење пословних простора;
19.Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о куповини земљишта у сврху рјешавања приступног пута изграђеном мосту на ријеци Жељезници у насељу Кијево-Батићи ;
20.Приједлог Одлуке о куповини непокретности; 21. Одборничка питања и одговори.