ЈАВНИ ПОЗИВ 2023.ГОД.

Јавни позив адвокатске услуге

Јавни позив хотелске услуге

Јавни позив угоститељске услуге

Јавни позив услуге стручног усавршавања

Јавни позив-поштанске услуге