Приједлог буџета за 2021

Орг стр буџета за 2021

 

Нацрт буџета 2021

Нацрт буџета за 2021 (1)

Образложење Нацрта буџета за 2021 

Буџет за 2020 годину (23.01.2020 08:50)
Буџет за 2020 годину орг.класификација (23.01.2020 08:45)
Буџет за 2019. (27.03.2019 08:55)
Образложење Нацрта Буџета за 2019. (13.12.2018 13:55)
Нацрт буџета за 2019. (13.12.2018 13:55)
Организациона структура Буџета за 2019. (13.12.2018 13:55)
Функционална класификација буџета за 2019. (13.12.2018 13:50)
Организациона структура Буџета 2018. (12.01.2018 10:30)
Функционална класификација Буџета 2018. (12.01.2018 10:30)
Буџет општине Трново за 2018. (10.01.2018 09:05)
Буџет 2017. (12.04.2017 12:45)
Приједлог буџета за 2017. (12.04.2017 10:50)
Буџет 2014. (19.09.2016 09:05)
Извршење буџета за 2013.годину (01.01.2014 08:00)
Нацрт ребаланса буџета за 2013. годину (01.11.2013 08:00)
Буџет за 2013. годину (01.01.2013 08:00)