Centar za kulturu „Trnovo“

12.07.2003. godine. Ovo je jedina ustanova i organizacija na području opštine Trnovo koja djeluje na polju kulture.U novije vrijeme u njenom sastavu djeluje Folklorna sekcija „Trnovo“, Ženska izvorna grupa „Trnovke“, Umjetnička radionica „EHO“ (gluma, klavir, solo i etno pjevanje).

U organizaciji Centra od osnivanje pa do danas održan je veliki broj kulturnih manifestacija i događaja, neke od njih ćemo pobrojati:

–    Književne večeri
–    Predstave – pored predstava za djecu (lutkarske predstave, mjuzikli, predstave interaktivnog karaktera, mađioničarske, itd.) bilo je i predstava i za sve uzraste.
–    Priredbe – Guslarske večeri, cjelovečernji programi folklornih ansambla, razne priredbe u kojima su glavni akteri bili djeca iz O.Š. Trnovo.
–    Izložbe – umjetničkih slika, fotografija, ručnih radova, etno elemenata.

Tradicionalne manifestacije

„PETROVDANSKI DANI KULTURE“   održavaju se svake godine tokom juna i jula mjeseca, povodom DANA OPŠTINE TRNOVO.

„DANI RADOSLAVA SAMARDŽIJE“ u novembru.

Centar za kulturu ,,Trnovo,,
Direktor Damjan Milošević
Ul. Trnovskog bataljona 116
Tel/faks 057/610-352
e-mail: czk.trnovo@gmail.com

Narodna biblioteka „Trnovo“

Narodna biblioteka „Trnovo“ osnovana je 2004.godine i smještena je u prostorijama Centra za kulturu, poslovni prostor biblioteke je 83 m2 i sastoji se od kancelarije površine 20 m2, čitaonice 15 m2 i prostora za 20 polica sa knjigama površine 48m2 . Biblioteka posjeduje preko 8500 knjižnih jedinica, a obrada knjižnog fonda se vrši elektronski.

Članarina za 2011.godinu iznosi 15,00 KM, a do sad se učlanilo oko 60 građana. Problemi sa kojima se ista još uvijek susreće su finansijske prirode, jer knjižni  fond bi se stalno trebao dopunjavati sa novim sardžajima. Već nekoliko godina Narodna biblioteka u Centru za kulturu obilježava najradosniji hrišćanski praznik VASKRS, sa izložbom šarenih jaja i takmičenje za najjače vaskršnje jaje, zatim manifestaciju “ U susret sv.Petki “ i niz drugih kulturno-naučnih sadržaja.

Narodna biblioteka „Trnovo“
Direktor Janja Bogdanović
Ul. Trnovskog bataljona 116
Tel/faks 057/612-130
e-mail: nbiblioteka@gmail.com