ПЛАНОВИ
План приправности Трново (11.04.2019 08:05)
План хитног поступања (11.04.2019 08:00)
План мобилизације (12.02.2018 07:45)
План превентивног ђеловања (12.02.2018 07:45)
Процјена угрожености општине Трново од земљотреса (24.04.2017 13:40)
Процјена угрожености општине Трново (24.04.2017 13:30)
План заштите и спасавања од шумских и других пожара 2017. (24.04.2017 13:25)
План одбране од поплава 2017. (24.04.2017 13:20)

ОДЛУКЕ
Одлука о организацији и функционисању ЦЗ (24.04.2017 13:30)
Одлука о процјени угрожености општине Трново (24.04.2017 13:25)
Одлука – правна лица (31.10.2014 10:00)