ЈЗУ Дом здравља „Трново“ пружа услуге примарне здраствене заштите на подручју општине Трново, кроз службе : општа и породична медицина, лабараторијска дијагностика и дежура за потребе хитне медицинске службе. Услуге се пружају у два објекта, централни у Трнову и амбуланта у Kијеву.

Објекат је направљен 1983. године и у току 2010. године адаптиран за потребе породичне медицине, амбуланта у Kијеву обновљена је 2004. године.

Дом здравља запошљава 11 радника. У 2016. год. регистровано је 1098 становника осигураника.

Адреса: Браће Дивљан бр. 2 , 71220  Трново

Kонтакт телефони: 057/610-325, 610-002, апотека 610-109

Е-маил: domzdravlja.trnovo@gmail.com

ДИРЕKТОР:

Стефан Ивановић