Урбанистичким планом Општине Трново дефинисане су следеће пословно-индустријске зоне:

1. Постојећа привредна зона ЋИЛИМАРА

Укупне површине 4,30 ха, налази се у центру Трнова, поред магистралног пута Сарајево-Фоча;
Локација је изграђена – пословни објекти приватизованог предузећа “ Ткаоница и предионица “ а.д Трново, бензинска пумпа “ БМ-ПЕТРОЛ“, те двије неизграђене приватне парцеле ( по култури њива 4 класе );
Локација је опремљена потребном инфраструктуром ( вода, струја, канализација и др.);
Власништво је приватизованог предузећа “ Ткаоница и предионица “ а.д Трново- површине 3,44 ха, предузећа “ БМ-ПЕТРОЛ “ д.о.о Источно Сарајево – површине 0,34 ха и приватно власништво  у површини од 0,52 ха.

2. Постојећа привредна зона ПИЛАНА

Укупне површине 8,79 ха, налази се на излазу из Трнова према Фочи, са десне стране магистралног пута Сарајево-Фоча, тачније раскршће магистралног пута Сарајево – Фоча и регионалног пута Трново – Рајски до;
Локација је изграђена – пословни објекти предузећа “ Фамос “ а.д Источно Сарајево и приватизованог предузећа “ Рогој “а.д Трново;
Опремљена је потребном инфраструктуром ( вода, струја, канализација и др. );
Власништво је предузећа “ Фамос “ а.д Источно Сарајево – површине 2,26 ха и приватизованог предузећа “ Рогој “ а.д  Трново – површине 6,53 ха.

3. Пословно- индустријска зона ТРНОВО 1

Нови локалитет, укупне површине 9,23 ха , налази се на излазу из Трнова према Фочи, са лијеве стране магистралног пута Сарајево – Фоча;
Локација је неизграђена, пољопривредно земљиште ( по култури њива  и ливада 4.класе ) састоји се од више парцела у приватном власништву;
Опремљена је потребном инфраструктуром ( вода, струја, канализација ).