Информација 2023

Информација о преговарачком поступку – Додатни радови на изградњи капитаже и пумпне станице водовода Батићи

Информација о преговарачком поступку- Накнадни радови на изградњи водовода Батићи

 

Информације 2022

Информација о преговарачком поступку- Накнадни радови на санацији крова фиск.сале

Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења – Накнадни радови изградња јавне расвјете Јабланица 2

Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења- изградња приступног пута за градско гробље у Трнову

Иформације 2023.

Информација о преговарачком поступку-санација моста преко ријеке Жељезнице-Годињске баре

Информација о преговарачком поступку – накнадни радови на изградњи водовода Батићи