ИЗВЈЕШТАЈИ

 

Извјештаји 2024.год.

 

 

 

Извјештаји 2023.год.

Извјештај набавка пића и хладних напитака за потребе општине

Извјештај – набавка и уградња пећи на пелет у дјечијем вртићу

Извјештај- набавка канцеларијског материјала

Извјештај-одржавање web странице општ.Трново

Извјештај- набавка тонера

Извјештај-одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Извјештај- одржавање софтвера за финансије

Извјештај-Новелација главног пројекта саобраћајнице С2 на Јахорини

Извјештај-насипање и равнање дионица локалних макадамских путеванасталих усљед поплава и клизишта

Извјештај- санација моста на потоку Широкарица ЛОТ 2

Извјештај-ауто

Извјештај-изградњапропустa на потоку Близнац

Извјештај-Набавка угља

Извјештај -Набавка горива

Извјештај -Осигурање имовине и лица

Извјештај- Пружање услуга техничког обезбјеђења

Извјештај-Чишћење корита ријеке Жељезнице

Извјештај -Изградња кишног колектора код ОШ ,,Свети Сава“ Трново

Извјештај- Уклањање рушевина у урбаном подручју Трнова

Извјештај- Каско осигурање

Извјештај- Услуге промоције

 

 

Извјештаји 2022.год.

Извјештај-тонери за потребе општине

Извјештај-набавка хигијенског матријала

Извјештај канцеларијски материјал за потребе општине Трново

Извјештај-испорука хладних пића и напитака-Нане

Извјештај – услуге одржавања веб странице и веб мејлова