1. План јавних набав/ки 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024.ГОД

План ЈН за 2024.год.

Одлука о усвајању Плана јавних набавки општине Трново за 2024.год.

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.ГОД.

План јавних набавки за 2023.годину

Одлука о усвајању плана 2023

Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки општине Трново у 2023.год.

Измјена/ допуна Плана јавних набавки 2023.

Измјена допуна плана набавки за 2023.год.

Измјена допуна плана набавки за 2023.год.

Пречишћени План набавки за 2023.год.

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОД.

План Јавних набавки

Прва измјена Плана ЈН за 2022.годину

Друга измјена Плана ЈН за 2022.годину

Трећа измјена Плана ЈН за 2022.годину

Четврта измјена плана ЈН za 2022.годину

Пета измјена плана ЈН за 2022.год.

Шеста измјена плана ЈН за 2022.годину

Седма измјена плана ЈН за 2022.год.

Осма измјена плана ЈН за 2022.годину

 

ПЛАН ЈН ЗА 2021.

План ЈН за 2021.год.  

Измјена и допуна плана ЈН за 2021.

Измјена и допуна плана ЈН за 2021.год.

 

 

План ЈН 2020

Прва измјена 2020

Друга измјена 2020

Трећа измјена 2020

Четврта измјена 2020

Пета измјена 2020

Шеста измјена 2020

Седма измјена 2020

Осма измјена 2020

Девета измјена 2020

 

РЈЕШЕЊА

Рјешење о усвајању жалбе о избору најпов.понуђача бр.02-404-12-3/23

Рјешење о усвајању жалбе о избору најпов.понуђача бр.02-404-17-3/23

 

 

Анекси ЈН (26.08.2019 12:20)

План јавних набавки-извод из Плана ЈН (21.06.2018 10:50)
Извод из плана Јавних набавки за 2018. (21.05.2018 08:30)
Извод из плана Јавних набавки за 2018. (14.05.2018 12:10)
Допуна и измјена Плана јавних набавки за 2018.год. (02.04.2018 07:55)
Извод из плана Јавних набавки за 2018. (12.02.2018 12:10)
Извод из Плана јавних набавки (15.01.2018 11:25)
Седма измјена плана ЈН за 2017. (16.11.2017 12:50)
Трећа измјена и допуна привременог плана ЈН за 2017.год. (04.04.2017 10:45)
Друга измјена и допуна плана ЈН за 2017. (27.02.2017 10:50)
План измјена и допуна привременог плана ЈН за 2017 од 17.02.2017 (17.02.2017 10:50)
Привремено план 1 за 2017 (12.01.2017 09:45)
Измјена плана ЈН асвалтирање улица у Трнову (17.08.2016 10:35)
Измјена плана ЈН јавна расвјета (29.07.2016 16:35)
План јавних набавки за 2016. годину (13.01.2016 12:00) 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 2023.ГОД.

 Јавни позив адвокатске услуге

Јавни позив хотелске услуге

Јавни позив угоститељске услуге

Јавни позив услуге стручног усавршавања

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 2023.ГОД.

Образац праћења реализације уговора  01.02. – 28.02.2023.год.

Образац за праћење реализације уговора 01.03.-31.03.2023.год.

Образац за праћење реализације уговора 01.04. – 30.04.2023.год.

Образац праћења реализације уговора 01.05. до 31.05.2023.год.

Образац за праћенје реализације уговора од 01.06.-30.06.2023.

Образац за праћенје реализације уговора од 01.07.-31.07.2023.

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 2022.ГОД. 

 

Образац праћење реализације уговора 01.01.-31.01.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.02.-28.02.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.03.-31.03.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.04.-30.04.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.05.-31.05.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.06.-30.06.2022.

Образац за праћење реализације уговора 01.07.-31.07.2022.г.

Образац за праћење реализације уговора 01.08.-31.08.2022.г.

Образац за праћење реализације уговора 01.09.-30.09.2022.г.

Образац за праћење реализације уговора 01.10.-31.10.2022.г.

Образац за праћење реализације уговора 01.11.-30.11.2022.г.

Образац за праћење уговора 01.12-31.12.2022

Образац праћења реализације уговора 01.01-31.12.2022

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 2021.ГОД. 

Образац- праћења реализације уговора од 01.01.-30.11.2021.

Образац праћења реализације 01.01.-28.02.2021

Образац за праћење реализ уговора од 01.01.-30.04.2021. 

Образац за праћење реал уговора од 01.01.- 31.05.2021. 

Образац праћења реализације уговора 01.01.-31.08.2021.год.

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 2020.ГОД.

Образац- Јануар

Образац-фебруар

Образац-март

Образац -април

Образац- мај

Образац-јун

Образац -јул

Образац -август

Образац -август

Образац-септембар

Образац-октобар

Образац-новембар

Образац -децембар

Образац-Анекс 2 дио Б

 

Правилници

Правилник о јавним набавкама,услуга и радова у општини Трново 2023.год.

Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова у општини Трново 

Правилник о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и фактура

Правилник о начину формирања, гласања и одлучивања Комисије за ЈН (11.04.2016 12:30)
Правилник о поступку директног споразума (23.02.2015 13:45)
Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова (23.02.2015 11:35)

 

Информација 2023

Информација о преговарачком поступку – Додатни радови на изградњи капитаже и пумпне станице водовода Батићи

Информација о преговарачком поступку- Накнадни радови на изградњи водовода Батићи

 

 

Информације 2022

Информација о преговарачком поступку- Накнадни радови на санацији крова фиск.сале

Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења – Накнадни радови изградња јавне расвјете Јабланица 2

Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења- изградња приступног пута за градско гробље у Трнову

Иформације 2023.

Информација о преговарачком поступку-санација моста преко ријеке Жељезнице-Годињске баре

Информација о преговарачком поступку – накнадни радови на изградњи водовода Батићи

 

 

 

Обавјештења

Обавјештења 2023.

Обавјештење -хотелске услуге

Обавјештење- угоститељске услуге

Обавјештење – услуге стручног усавршавања

Обвајештење- адвокатске услуге

Обавјештење-одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Обавјештење- изградња степеништа и прилазне рампе за фискултурну салу

Обавјештење о поништењу поступка санација моста преко Жељезнице -Годињске баре ЛОТ 1

Обавјештење -санација моста на потоку Широкарица -ЛОТ 2

 

 

 

Обавјештења 2022.

Обавјештење – јавна расвјета у Кијеву-Јабланица 2

Обавјештење- изградња приступног пута за градско гробље

Обавјештење- Изградња резервоара 2x250m3 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Обавјештење-накнадни радови на санацији крова фискултурне сале Основне школе у Трнову

Обавјештење- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново ЛОТ 1- реконструкција пута Миље

Обавјештење-изградња јавне расвјете у Кијеву-Јабланица 2

Обавјештење – постављање ригипс плоча у фискултурној сали Основне школе у Трнову

Обавјештење о поништењу поступка у вези радова- Изградња потпорног зида З1 уз саобраћајницу С2 на Јахорини

Обавјештење-изградња приступног пута за гробље (поновљени поступак ЈН)

Обавјештење о поништењу ЈН-изградња приступног пута за градско гробље

Обавјештење-реконструкција зграде ветеринарске станице у Трнову

Обавјештење накнадни радови на изградњи јавне расвјете Јабланица 2- Кијево

Обавјештењe- изградња водовода .Батићи

Обавјештење о поништењу санација мостова на подручју општине Трново

Обавјештење о додјели уговора изградња приступног пута за градско гробље

 

Обавјештења 2021.

Обавјештење-набавка возила комби

Обавјештење- изградња јавне расвјете Пилана-Широкари-и село Оглавак

Обавјештење- реконструкција и асфалтирање ул Браће Дивљан у Трнову

Обавјештење-исправка обавјештења о набавци

Oбавјештење – реконструкција зграде обданишта

Oбавјештење-изградња резервоара на Јахорини

Обавјештење -реконструкција зграде обданишта у Трнову

Обавјештење- изградња саобраћајнице 2 на Јахорини

Обавјештење- реконструкција крова зграде код Центра за културу

Обавјештење о набавци путничког возила

Oбавјештење набавка рачунарске опреме МЗ Трново и Кијево

Обавјештење- Адаптација друштвеног центра у трнову , МЗ Трново и Кијево

Обавјештење – Изградња саобраћајнице 2 на Јахорини

Обавјештење – Изградња резервоара и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Позив -вршење хотелских услуга

Позив-вршење угоститељских услуга

Позив-усавршавање запослених

 

 

Обавјештења 2020.

Обавјештење -асфалтирање 8 дионица општ Трново

Обавјештење изградња саобр.на Јахорини наставак 1

Обавјештење 3 фаза фискултурна сала ОШ

Обавјештење водоводна мрежа Борија

Oбавјештење пића и напици за потребе општ Трново

Усавршавање запослених у 2020.

Хотелске услуге за 2020.

Ангажовање адвоката за општину Трново

Угоститељске услуге за 2020.

Oбавјештење израда мурала Н.Ђоковић

Обавјештење -Изградња јавне расвјете насеље Касарна

Обавјештење – инф.о преговарачком поступку без објављивања обавјештења

Обавјештење додатни уговори санација фасаде и крова (23.02.2020 07:10)

2019.год

Информација-Санација фасаде и крова зграде општине (11.12.2019 14:05)
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења-додатни радови споменик погинулим борцима (06.12.2019 13:10)
Обавјештење-санација фасаде и крова зграде општине (04.10.2019 14:00)
Обавјештење о дођели уговора-додатни радови Трг (25.07.2019 14:15)
Обавјештење о поништењу-канализациони колектор (25.07.2019 08:45)
Обавјештење о поништењу Санације фасаде и крова ОШ“Свети Сава“ (16.07.2019 12:20)
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења (30.05.2019 13:25)
Обавјештење- Изградња саобраћајнице на Јахорини (01.04.2019 09:05)
Обавјештење- Изградња фискултурне сале II дио (27.03.2019 12:20)
Позив за усавршавање запослених општине Трново у 2019. (06.02.2019 13:30)
Позив за вршење угоститељских услуга у 2019. (06.02.2019 13:25) 

Позив за вршење хотелских услуга у 2019. (06.02.2019 13:20)
Обавјештење- Годишње хотелске (29.01.2019 09:10)
Обавјештење – Годишње угоститељске (29.01.2019 09:05)
Обавјештење- Годишње усавршавање (29.01.2019 09:05) 

 

 

Обавјештење Казани (03.08.2017 11:40)
Обавјештење о набавци за пројектну документацију (28.04.2017 11:30)
Позив за хотелске услуге 2017. (04.04.2017 08:00)
Позив за усавршавање запослених 2017. (04.04.2017 07:55)
Позив за угоститељске услуге (04.04.2017.) (04.04.2017 07:50)
Годишње обавјештење стручно усавршавање (2) (06.12.2016 08:00)
Годишње обавјештење стручно усавршавање (1) (06.12.2016 07:55)
Годишње обавјештење адвокат (06.12.2016 07:45)
Обавјештење зимско чишћење (05.12.2016 14:05)
Обавјештење улице (31.08.2016 14:05)
Обавјештење канцеларијски материјал (22.08.2016 14:15)
Обавјештење-јавна расвјета Кијево (16.08.2016 14:20)
Обавјештење Томашевић 1 (10.07.2016 13:55)
Обавјештења Томашевић 2 (10.07.2016 13:50)
Обавјештење позив угоститељске услуге (04.07.2016 14:00)
Обавјештење услуге адвоката (04.03.2016 14:10)
Обавјештење хотелски смјештај (04.03.2016 14:10)
Обавјештење-семинари и стручно усавршавање (04.03.2016 13:55)
Обавјештење набавка угоститељске услуге (03.03.2016 14:10)
Обавјeштeњe конкурeнтски захтјeв Граб (29.10.2015 14:15)
Обавјештења адвокат

УГОВОРИ

 

Уговори 2023.год.

Уговор -набавка пића и хладних напитака за потребе општине

Уговор- набавка и уградња пећи на пелет у дјечијем вртићу

Уговор- набавка канцеларијског материјала

Уговор-одржавање web странице општ.Трново

Уговор- набавка тонера

Уговор-одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Уговор- одржавање софтвера за финансије

Уговор-Новелација главног пројекта саобраћајнице С2 на Јахорини

Уговор-насипање и равнање дионица локалних макадамских путеванасталих усљед поплава и клизишта

Уговор- изградња степеништа и прилазне рампе за фискултурну салу

Уговор- санација моста на потоку Широкарица ЛОТ 2

 

 

Уговори 2022.год.

Уговор- хигијенски материјал

Уговор-тонери за потребе општине

Уговор канцеларијски материјал

Уговор – испорука хладних пића и напитака -Нане

Уговор-услуге одржавања веб стр и веб мејлова

Уговор-постављање и скидање божићне декор.расвјете

Уговор о реконструкцији и асфалт улице Браће Дивљан у Трнову

Уговор- Изградња јавне расвјете у Трнову насеље Пилана-Широкари и село Оглавак

Уговор-Изградња јавне расвјете у насељу Баракуша, општина Трново

Уговор – платни промет

Уговор – угаљ

Уговор- гориво

Уговор- одржавање софтвера

Уговор- Израда Регулационог плана Спортско рек.подручје Јахорина- Секција 1

Уговор- израда прој.док.за изградњу јавне расвјете Јабланица 2

Уговор- набавка столова и столица за играоницу- Радост

Уговор- рачунари и рачунарска опрема за играоницу- Радост

Уговор- итисони за играоницу Радост

Уговор-усисивач и конвектори за дјечију играоницу -Радост

Уговор-завршна обрада фасадног зида на дијелу ОШ Свети Сава у Трнову

Уговор- ЛОТ 1 осигурање лица

Уговор- ЛОТ 2 осигурање имовине

Уговор-зебра завјесе за дјечију играоницу- Радост

Уговор-услуге дератизације

Уговор- услуге израде хидрауличног моделаводоводног система прве зоне снабдијевања на подручју СРЦ Јахорина

Уговор – вршење услуга стручног грађ.надзора на прој.- Изградња резервоара 2x250m2 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Уговор- набавка LAZY BAG за дјечију играоницу Радост

Уговор- набавка играчака и дидактичког материјала за дјечију играоницу -Радост

Уговор- услуга каско осигурања моторних возила општине Трново

Уговор- услуга одржавања јавне расвјете на подручју општине Трново

Уговор- санација, чишћење ријеке Жељезнице

Уговор – јавна расвјета у Кијеву-Јабланица 2

Уговор – набавка позивница и признања поводом крсне славе општине

Уговор – угоститељске услуге поводом крсне славе општине

Уговор-израда Регул.плана Спортско-рекреац. подручје Јахорина на подручју општ. Трново

Уговор- набавка полица за канцеларију урбанизма у Трнову

Уговор- Елаборат чишћења корита ријеке Жељезнице у Кијеву

Уговор- Изградња резервоара 2x250m3 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Уговор- Утовар, одвоз и истовар на депонију кабастог матер. насталог као посљедица излијевања риј. Жељезнице

Уговор – РЕВИЗИЈА ПЛАНА – Израда Регулационог плана -Јахорина

Уговор- набавка уџбеника за Основну школу у Трнову

Уговор-накнадни радови на санацији крова фискултурне сале Основне школе у Трнову

Уговор- техничко обезбјеђење-мониторинг здраде и мале зграде општине

Уговор- угоститељске услуге 16.сабор срп.изворног народног стваралаштва

Уговор-освјетљавање пута (кресање грања, ниског растиња и уклањање са коловоза) у путном појсу на релацији Трново- Миље

Уговор- израда Елабората о оправд.замјене постојећих свјетиљки лед свјетиљкама на подр,општ.Трново

Уговор- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново ЛОТ 1- реконструкција пута Миље

Уговор- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново- ЛОТ 2- реконструкција пута Батићи

Уговор- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново- ЛОТ 3- реконструкција пута Оглавак код Ћосића

Уговор-изградња јавне расвјете у Кијеву-Јабланица 2

Уговор- постављање ригипс плоча у фискултурној сали Основне школе у Трнову

Уговор-израда Елабората о оправданости замјене постојећих свјетиљки лед свјетиљкама

Уговор- израда прој.документације за изградњу резервоара и цјевовода у Батићима

Уговор- реконструкција зграде ветеринасрке станице Трново

Уговор накнадни радови на изградњи јавне расвјете Јабланица 2 – Кијево

Уговор -радови ископа и земљани радови на локацији Оглавак

Уговор- надзор грађ.радови-изградња приступне саобр.са паркинг простором и ком.инфрас. у насељу Обућина баре- Jахорина

Уговор – изградња водовода Батићи

Уговор-.рег.проп. Јахорински поток

Уговор новогодишњи поклони

Уговор пакетићи

Уговор аутобуско стајалиште

Уговор израда регулационог плана Спортско рекреационо подручје Јахорина( ревизија плана)

Уговор о извођењу радова на изградњи приступног пута за градско гробље

Уговор надзор изградња водовода Батићи

Уговор постављање и скидање божићне декоративне расвјете

Уговор- чишћење рушевина Ватрогасног дома

 

Уговори 2021.год. 

Уговор – Набавка новогодишњих пакетића за потребе општ Трново

Уговор- столице за општину Трново

Уговор- израда техн докум резервоар Шатор 2

Уговор-јавна расвјета Пилана -Рајски до

Уговор- услуге искол и снимање парцела на Јахорини

Уговор угаљ 2021

Уговор -набавка канцеларијског материјала

Уговор-набавка тонера

Уговор ФУК

Уговор -банкарске услуге 

Ugovor -Pružanje usluga monitoringa

Ugovor -Krsna slava

 

Уговори 2020.год.

Уговор-угаљ

Уговор- Услуга одржавања јавне расвјете на подручју општине Трново

Уговор-Изградња јавне расвјете Врба-рибљи ресторан

Уговор-услуге одржавања web странице и web маил-ова

Уговор- Услуга снимaње, монтирање и емитoвање

Уговор-реконструкција ормара јавне расвјете на подр општ Трново

Уговор-уградња громобрана и противпров врата на стамб.згради код центра за културу

Уговор- извођење радова потпорног зида уз саобраћ С1 на Јахорини

Одлука- израда инокс пулта за шалтер салу општине Трново

Уговор-уградња и доградња система техничке заштите

Уговор-асфалт лок путева 8 дионица општ Трново

Уговор-извођење радова на рестаурацији спом НОБ

Уговор-пружање услуга тех обезбјеђ зграде и мале зграде општине

Уговор-израда веб стр општине Трново

Уговор-реконструкција моста Пресјеница

Уговор јавна расвјета насеље Касарна 3-Невесињка- улица Браће Дивљан

Уговор -јавна расвјета у Кијеву према амбуланти

Уговор-јавна расвјета Турбе

Уговор паметна клупа

Уговор геодетске услугеснимање 14 парцела на Јахорини

Уговор платни промет

Уговор услуга одржавања софтвера финансије

Уговор осигурање радника

Уговор осигурање имовине

Уговор стр грађ надзор водоводна мрежа Борија

Уговор нише за контејнере

уговор 3 фаза фискулт сала ОШ

Уговор саобраћајница Јахорина 1

Уговор изградња водоводне мреже Борија

Уговор израда прој.док.за изградњу водовода Борија, Спиле

Уговор израда прој.док.за изградњу улица у дијелу СРЦ Јахорина

Уговор каско осигурања моторних возила

Уговор систематска дератизација

Уговoр канцеларијски материјал

Уговор-набавка новогодишњих поклона

Уговор о вршењу услуга надзора на пројекту изградње потпорног зида Јахорина

Образац за праћење реализације уговор фебруар 2020. (04.03.2020 10:55)

Уговор-асфалтирање пута у Тошићима

Уговор гориво за општину

Уговор тонери 2020

Уговор-хигијенски материјал

Уговор -испорука признања поводом дана општине

Уговор-израда пројектне докум.за потпорни зид на саобраћајници на Јахорини

Уговор-израда степеништа у згради општине

Уговор-лед расвјета у ул.Трновског батаљона

Уговор-мурал Н.ђоковић

Уговор-огрев за социјално угрожене

Уговор- хладна пића и напици за потребе општине Трново

Уговор-расвјета у ул.Владана Ашкрабе и Браће Поповић

Уговор-реконструкција ормара ј.расвјете на подручју општине Трново

Уговор-спортска опрема ФК „Жељезница“

Уговор- вршење надзора пројекта- Изградња водоводне мреже Борија

Канцеларијски материјал 2020 

Уговор-набавка ватромета (13.01.2020 09:00)                                       

Уговор новогодишњи поклони (10.01.2020 14:15) 

 

Уговори 2019.год.

Уговор додатни радово фасада и кров (27.12.2019 07:15)
Уговор-набавка пакетића (24.12.2019 08:15)
Уговор-набавка новог.украса за украшавање градских улица (18.12.2019 09:15)
Образац за праћење реализације уговора новембар 2019. (03.12.2019 14:30)
Уговор тракасте завјесе (19.11.2019 10:55)
Образац за праћење реализације уговора октобар 2019. (06.11.2019 14:15)
Уговор-пробијање пута село Граб (01.11.2019 11:15)
Уговор-извођење радова на рушењу објеката дом културе и поште у МЗ Кијево (03.10.2019 14:40)
Образац за праћење реализације уговора септембар 2019. (03.10.2019 14:00)
Уговор биста (12.09.2019 13:00)
Образац за праћење реализације уговора август 2019. (03.09.2019 13:55)
Уговор – санација фасаде и крова зграде општине (31.08.2019 14:05)
Уговор копир апарат (20.08.2019 13:15)
Образац за праћење реализације уговора јул 2019. (05.08.2019 13:55)
Изградња водовода на Јахорини (30.07.2019 13:20)
Уговор-спомен обиљежје (18.07.2019 07:50)
Уговор-славски ручак (10.07.2019 10:55)
Уговор-позивнице и признања (09.07.2019 10:55)
Образац праћења реализације уговора јун 2019. (02.07.2019 13:50)
Уговор о извођењу додатних радова-Трг (27.06.2019 14:10)
Образац праћења реализације уговора мај 2019 (04.06.2019 13:20)
Уговор-изградња саобраћајнице на Јахорини (24.05.2019 13:25)
Уговор- фонтана на Тргу Срђана Кнежевића (24.05.2019 11:55)
Уговор-каско осигурање (23.05.2019 11:40)                                                                                    Информација преговарачки
Уговор-пројектна документација санација фасаде и крова ОШ „Свети Сава“ (22.05.2019 11:50)
Уговор-услуге одржавања јавне расвјете (21.05.2019 12:45)
Уговор-одржавање веб странице (16.05.2019 13:45)
Уговор-наџор „Уређење Трга Срђана Кнежевића“ (16.05.2019 12:05)
Праћење реализације уговора април 2019 (03.05.2019 11:25)
Уговор- ЛОТ 1 Колективно осигурање за лица (16.04.2019 14:00)
Уговор ЛОТ 2 осигурање имовине (16.04.2019 14:00)
Уговор -Дезинсекција (02.04.2019 07:40)
Праћење реализације уговора март 2019 (01.04.2019 11:25)
Уговор Компјутерске услуге (29.03.2019 08:25)
Уговор -угаљ 2019 (19.03.2019 09:10)
Праћење реализације уговора фебруар 2019 (28.02.2019 11:05)
Уговор- гориво БП „Петрић“ Вршани (28.02.2019 09:00)
Уговор хигијенски материјал (25.02.2019 11:20)
Уговор -набавка хладних напитака (25.02.2019 11:15)
Уговор Геодетске услуге- ГЕО НОВО (18.02.2019 11:15)
Уговор Трг Срђана Кнежевића (18.02.2019 10:15)
Праћeњe рeализацијe уговора јануар 2019 (31.01.2019 11:10) 

 

 

Уговор набавка новогодишњих пакетића (20.12.2017 12:05)
Уговор асфалтирање паркинг простора код самопослуге (18.12.2017 12:05)
Уговор новогодишњи поклони (18.12.2017 12:00)
Реализација уговора 01.01.-30.09.2017. (05.10.2017 07:50)
Уговор Хармели-набавка угља (27.09.2017 10:30)
Уговор Ермекс -набавка канцеларијског материјала (25.09.2017 11:45)
Уговор Ревитализација и конструкција излетишта Казани (05.09.2017 11:00)
Уговор уређење ентеријера Центар за културу ГИПССТИЛ (30.06.2017 14:00)
Образац за праћење уговора (30.06.2017 10:50)
Праћење уговора 01.01.до 30.04.2017. (19.06.2017 12:50)
Праћење уговора 01.01.до 31.05.2017. (19.06.2017 12:50)
Праћење уговора 01.01.до 31.03.2017. (19.06.2017 12:45)
Праћење уговора 01.01.до 31.01.2017. (19.06.2017 12:40)
Праћење уговора 01.01.до 28.02.2017. (19.06.2017 12:40)
Уговор Саобраћајница на Јахорини пројектна документација (19.06.2017 11:35)
Стамбена зграда пројекат изведеног стања (19.06.2017 11:35)
Уговор каско осигурање (01.06.2017 08:30)
Уговор дератизација (17.05.2017 09:00)
Уговор Матрикс (15.05.2017 14:05)
Уговор израда пројекта Воштаник (10.05.2017 08:35)
Уговор Осигурање ЛОТ 2 (19.04.2017 14:40)
Уговор Осигурање ЛОТ 1 (19.04.2017 14:30)
Уговор пројектна документација Казани (13.04.2017 13:20)
Испорука хладних пића и напитака за потребе општине (04.04.2017 08:00)
Уговор МС КОМПАНИ (29.03.2017 08:00)
Уговор разглас ЦЗК (29.03.2017 08:00)
Уговор угаљ Миљевина (22.03.2017 08:00)
Уговор текуће одржавање рачунарске опреме (17.03.2017 08:00)
Уговор хигијенски материјал (17.03.2017 08:00)
Уговор гориво (14.03.2017 08:00)
Уговор хигијенски материјал (07.03.2017 13:40)
Уговор о пружању услуга наџора ШПО (07.03.2017 08:00)
Уговор о вршењу банкарских услуга Нова Банка (27.02.2017 08:00)
Уговор израда шумско привредне основе (07.02.2017 08:00)
Набавке изузете од ЗЈН за 2017. образац (01.01.2017 08:00)
Образац праћења реализацију уговора за 2017. (01.01.2017 08:00)
Уговор чишћење снијега (20.12.2016 13:30)
Уговор зимско чишћење 2016 Стам Петровић Пале (20.12.2016 08:00)
Уговор Бралис (15.08.2016 13:45)
Уговор Санитација (10.05.2016 13:15)
Уговор -испорука моторних горива (16.03.2016 13:40)
Уговор- Набавка пића (16.02.2016 13:20)
Уговор – набавка хигијенског материјала (16.02.2016 13:20)
Уговор набавка угља (08.02.2016 13:20)
Уговор одржавање софтвера (08.02.2016 13:15)
Уговор -јавна расвјета Турови (11.01.2016 13:30)
Уговор новогодишњи поклони 

 

ОДЛУКЕ

 

Одлуке 2023.год.

Одлука о поништењу ЈН -адвокатске услуге

 

 

Одлуке 2023.год.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке -Реконструкција школског игралишта

Одлука -набавка пића и хладних напитака за потребе општине

Одлука- набавка и уградња пећи на пелет у дјечијем вртићу

Одлука- набавка канцеларијског материјала

Одлука-одржавање web странице општ.Трново

Одлука- набавка тонера

Одлука -услуге одржавања софтвера за финансије

Одлука-одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Одлука-Новелација главног пројекта саобраћајнице С2 на Јахорини

Одлука-насипање и равнање дионица локалних макадамских путеванасталих усљед поплава и клизишта

Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Санација мостова на подручју општине Трново“ ЛОТ 1

Одлука- изградња степеништа и прилазне рампе за фискултурну салу

Одлука- санација моста на потоку Широкарица ЛОТ 2

Одлука- о поништењу поступка јавне набавке санација и асфалтирање локалних путева на подручју општине Трново-ЛОТ 2

Одлука о измјени тендерске документације бр 02-404-62/23

 

 

 

 

Одлуке 2022.год.

Одлука-хигијенски материјал

Одлука-тонери за потребе општине

Одлука набавка канцеларијског материјала за потребе општине Трново

Одлука-набавка хладних пића и напитака-Нане

Одлука-услуге одржавања веб стр и веб мејлова

Одлука-изградња јавне расвјете у насељу Баракуша, општина Трново

Одлука-услуга постављања и скидања божићне декор расвјете

Одлука- Платни промет

Одлука – угаљ

Одлука- гориво

Одлука – одржавање софтвера

Одлука- Израда Регулационог плана Спортско рек.подручје Јахорина- Секција 1

Одлука- израда прој.док.јавна расвјета Јабланица 2

Одлука- набавка столова и столица за играоницу- Радост

Одлука-рачунари и рачунарска опрема за дјечију играоницу- Радост

Одлука- итисони за дјечију играоницу Радост

Одлука- усисивач и конвектори за дјечију играоницу -Радост

Одлука- завршна обрада фасадног зида на дијелу ОШ -Свети Сава у Трнову

Одлука-осигурање имовине и лица

Одлука- зебра завјесе за дјечију играоницу – Радост

Одлука- услуге дератизације

Одлука- услуге израде хидрауличног моделаводоводног система прве зоне снабдијевања на подручју СРЦ Јахорина

Одлука – вршење услуга стручног грађ.надзора на прој.- Изградња резервоара 2x250m2 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Одлука- набавка LAZY BAG за дјечију играоницу Радост

Одлука- набавка играчака и дидактичког материјала за дјечију играоницу -Радост

Одлука- услуга каско осигурања моторних возила општине Трново

Одлука- услуга одржавања јавне расвјете на подручју општине Трново

Одлука-санација чишћења корита Жељезнице

Одлука – јавна расвјета у Кијеву-Јабланица 2

Одлука – набавка позивница и признања поводом крсне славе општине

Одлука – угоститељске услуге поводом крсне славе општине

Одлука-израда Регул.плана Спортско-рекреац. подручје Јахорина на подручју општ. Трново

Посебна Одлука о преговарачком поступку без објаве обавјештења – накнадни радови на изградњи јавне расвјете Јабланица 2

Одлука- изградња приступног пута за градско гробље

Одлука-набавка полица за канцеларију урбанизма у Трнову

Одлука- Елаборат чишћења корита ријеке Жељезнице у Кијеву

Одлука- Утовар, одвоз и истовар на депонију кабастог матер. насталог као посљедица излијевања риј. Жељезнице

Одлука – РЕВИЗИЈА ПЛАНА – Израда Регулационог плана -Јахорина

Одлука- набавка уџбеника за Основну школу у Трнову

Одлука-накнадни радови на санацији крова фискултурне сале Основне школе у Трнову

Одлука- техничко обезбјеђење-мониторинг здраде и мале зграде општине

Одлука-изградња резервоара 2×250м3 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Одлука- угоститељске услуге 16.сабор срп.изворног народног стваралаштва

Одлука-освјетљавање пута (кресање грања, ниског растиња и уклањање са коловоза) у путном појaсу на релацији Трново- Миље

Одлука- израда Елабората о оправд.замјене постојећих свјетиљки лед свјетиљкама на подр,општ.Трново

Одлука- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново ЛОТ 1- реконструкција пута Миље

Одлука- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново- ЛОТ 2- реконструкција пута Батићи

Одлука- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново- ЛОТ 3- реконструкција пута Оглавак код Ћосића

Одлука-изградња јавне расвјете у Кијеву-Јабланица 2

Одлука- постављање ригипс плоча у фискултурној сали Основне школе у Трнову

Одлука о поништењу радова- Изградња потпорног зида 31 уз саобраћајницу С2 на Јахорини

Одлука o поништењу-изградња приступног пута за гробље (поновљени поступак ЈН)

Одлука о измјени ТД бр 02-404-59-1/22 Изградња водовода Батићи

Одлука – изградња приступног пута за градско гробље

Одлука о поништењу – санација мостова, ЛОТ 1 санација моста преко ријеке Жељезнице -Годињске баре

Одлука о поништењу – санација мостова, ЛОТ 2 санација моста на Јахоринском потоку МЗ Кијево

Одлука о поништењу – санација мостова, ЛОТ 3 санација моста на потоку Широкарица

Одлука-израда Елабората оправданости замјене постојећих свјетиљки лед свјетиљкама

Одлука- о поништењу ЈН -изградња приступног пута за гробље

Одлука- израда прој.док.јавна расвјета Јабланица 2

Одлука- израда прој.документације за изградњу резервоара и цјевовода у Батићима

Одлука -реконструкција зграде ветеринарске станице у Трнову

Одлука- накнадни радови на изградњи јавне расвјете Јабланица 2 – Кијево

Одлука -радови ископа и земљани радови на локацији Оглавак

Одлука-надзор грађ.радови-изградња приступне саобр.са паркинг простором и ком.инфрас. у насељу Обућина баре- Jахорина

Одлука – изградња водовода Батићи

Одлукa  о избору Јахорински поток

Одлука новогодишњи поклони

Одлука пакетићи

Одлука аутобуско стајалиште

Одлука израда регулационог плана Спортско рекреационо подручје Јахорина ( ревизија плана)

Одлука о поништењу мостова на подручју општине Трново

Одлука изградња приступног пута према градском гробљу

Одлука о избору стручни надзор Изградња водовода Батићи

Одлука о стављању и скидању декоративне расвјете

Одлука- чишћење рушевина Ватрогасног дома

 

Одлуке 2021.год.

Одлука-Изградња јавне расвјете Пилана-Широкари и село Оглавак

Oдлука -реконстр. и асфалтирање ул Браће Дивљан

Одлука-набавка пакетића

Одлука- реконструкција крова зграде код Центра за културу

Одлука о измјени тендерске документације- реконструкција обданишта

Одлука – другорангирани понуђач адаптација друштв. центра

Oдлука – набавка путничког возила комби

Одлука – намјештај за просторије Административног центра

Одлука о изградњи резервоара и цјевовода на Јахорини

Одлука -рачунари

Одлука изградња саобраћајнице на Јахорини

Одлука- адаптација друштвеног центра у Трнову

Одлука- информ. и медији за потребе општине -Алтернативна телевизија

Одлука- извођење радова у фискултурној сали

Одлука – набавка опреме за фискултурну салу

Одлука-набавка уџбеника за ОШ у Трнову

Oдлука-угоститељске услуге за крсну славу општине

Одлука о услугама надзора алармних уређаја

Одлука -систематска дератизација

Одлука угаљ 2021 

Oдлука-одржавање софтвера финансије

Oдлука -набавка канцеларијског материјала 2021 

Одлука набавка тонера

Одлука банкарске услуге

Одлука-огревно дрво за пор.пог.бораца 

Одлука – осигурање имовине и лица

Одлука- геодетске услуге искол и снимање парцела на Јахорини

Одлука -израда инвестиционо техн докум реконструкција и догр постојеће коморе рез 2 Шатор 2

Одлука -набавка маски, средст за дезинф и хигијенских средстава

Одлука- осигурање моторних возила

Одлука услуге Измј диј Рег плана Шатор Јахорина општ Трново

 

 

Одлуке 2020.год.

Одлука-угаљ

Одлука- Услуге одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Одлука- Изградња јавне расвјете Врба-Рибљи ресторан

Одлука -услуге одржавања web странице и маил-ова

Одлука-Услуге снимања, монтирања и емитовања

Одлука-реконстр ормара јавне расвјете на подруч општ Трново

Одлука-уградња громобрана и противпров врата на стам згради код Центра за културу

Одлука-изградња потпорног зида иу саобраћајницу Ц1 на Јахорини

Одлука-уградња и доградња система техничке заштите

одлука-асфалтирање 8 дионица општ Трново

одлука-израда веб стр општ Трново

Одлука-реконструкција моста Пресјеница

Одлука-јавна расвјета у Кијеву према амбуланти

Одлука-јавна расвјета Турбе

Одлука-паметна клупа

Одлука геодетско снимање 14 парцела на Јахорини

Одлука платни промет

Одлука услуга одржавања софтвера финансије

Одлука осигурање имовине и лица

Одлука стручни надзор водовод Борија

Одлука нише за контејнере

Одлука изградња саобраћ Јахорина наставак 1

Одлука 3 фаза фискултурна сала ОШ

Одлука изградња водов мреже Борија

Одлука набавка и испорука признања поводом крсне славе општ Трново

Одлука израда прој док. за изградњу водовода Борија, Спиле

Одлука израда прој док. за изградњу улица у дијелу СРЦ Јахорина

Одлука каско осигурања моторних возила

Oдлука систематска дератизација

одлука -изградња јавне расвјете у насељу Касарна

Oдлука додатни радови на изградњи водов.мреже за нaсеље Борија

Одлука-стручни надзор потпорни зид уз саобраћајницу на Јахорини

Одлука -огрев за продице пог.бораца      

Одлука-асфалтирање пута у Тошићима

Одлука-набавка ватромета (31.12.2019 08:55)

Одлука канцеларијски материјал 2020 

 Одлука -гориво за општину

Одлука -израда прој.док.за потпорни зид на саобраћ. на Јахорини

Одлука тонери 2020  

Одлука-набавка робе-хигијенски материјал  

Одлука -лед расвјета у ул.Трновског батаљона

Одлука-метално степениште у згради општине

Одлука-мурал Н.Ђоковић

Одлука-огрев за соц.угрожене

Одлука-опрема за ФК „жељезница“

Одлука набавка пића и хладних напитака 

Одлука -расвјета ул.Владана Ашкрабе и Браће Поповић

Одлука-надзор над прој. Израда водоводне мреже Борија

Одлука -реконструкција ормара и јавне расвјете на подручју општ. Трново

Одлука-тонери

Одлука-угаљ  

 

Одлуке 2019.год. 

 

Одлука додатни радови на санацији фасаде и крова (25.12.2019 07:15)
Одлука-набавка пакетића (24.12.2019 08:10)
Одлука набавка украса за новог.украшавање градских улица (17.12.2019 09:15)
Одлука-новогодишњи поклони (03.12.2019 14:30)
Одлука о поништењу поступка-реконструкција НН мреже Бјеловац (26.11.2019 13:40)
Одлука-тракасте завјесе (18.11.2019 10:50)
Одлука-пробијање пута село Граб (01.11.2019 11:10)
Одлука огрев (13.09.2019 14:10)
Одлука-кипарске услуге израда бисте (26.08.2019 12:15)
Одлука копир апарат (19.08.2019 12:40)
Одлука о поништењу Санација крова и фасаде ОШ (15.08.2019 12:20)
Одлука о санацији фасаде и крова зграде Општине (12.08.2019 13:50)
Одлука о поништењу-канализациони колектор (16.07.2019 08:20)
Одлука-позивнице и признања (09.07.2019 11:00)
Одлука -славски ручак (08.07.2019 10:50)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-додатни радови Трг (25.06.2019 14:05)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-изградња спомен обиљежја (25.06.2019 07:55)
Одлука-каско осигурање (22.05.2019 11:40)
Одлука-санација фасаде и крова ОШ „Свети Сава“ (20.05.2019 11:50)
Одлука-фонтана на Тргу Срђана Кнежевића (16.05.2019 11:55)
Одлука-услуге одржавања јавне расвјете (15.05.2019 12:45)
Одлука-наџор „Уређење Трга Срђана Кнежевића“ (15.05.2019 12:05)
Одлука-одржавање веб странице (13.05.2019 13:45)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- Изградња саобраћајнице – (30.04.2019 12:05)
Одлука Фискултурна сала-избор најповољнијег понуђача (24.04.2019 12:00)
Одлука-Осигурање имовине и лица (15.04.2019 13:55)
Одлука -Дезинсекција (02.04.2019 07:35)
Одлука Компјутерске услуге (29.03.2019 08:25)
Одлука – Изградња фискултурне сале ИИ дио (27.03.2019 12:20)
Одлука -угаљ „Хармели“ доо Бановићи (19.03.2019 07:55)
Одлука-гориво БП „Петрић“ Вршани (28.02.2019 08:55)
Одлука хладна пића и напици – Нане доо (25.02.2019 11:05)
Одлука-хигијенски материјал Нане д.о.о (25.02.2019 11:00)
Одлука – геодетске услуге ГЕО-НОВО (18.02.2019 11:10)
Одлука Гео Ново (18.02.2019 10:55)
Одлука Нова банка Бања лука (11.02.2019 10:35)
Одлука Инфо систем- Бијељина (11.02.2019 10:35)
Одлука – канцеларијски материјал (31.01.2019 10:45)
Одлука -тонери 2019. (31.01.2019 10:45)
Одлука-Асфалтирање улица у Трнову стр.1 (29.08.2018 12:15)
Одлука-Асфалтирање улица у Трнову стр.2 (29.08.2018 12:10)
Одлука-пут Јабланица (06.08.2018 09:30)
Одлука-Уградња столарије на згради општине Трново (31.07.2018 12:10)
Одлука-Јавна расвјета Рајски до (30.07.2018 12:35)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка контејнера (12.07.2018 07:50)
Одлука-угоститељске услуге -Свечана академија (10.07.2018 11:25)
Одлука угоститељске услуге-крсна слава (10.07.2018 11:25)
Одлука о измјени и допуни плана јавних набавки (09.07.2018 14:35)
Одлука о избору понуђача-фискултурна сала (05.07.2018 14:45)
Одлука-позивнице и признања (02.07.2018 13:35)
Одлука-реконструкција стамбене зграде (27.06.2018 12:05)
Одлука-Санација локалног пута Батићи (21.06.2018 08:30)
Одлука-Израда пројектне документације пут Јабланица (04.06.2018 13:45)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-огрев (28.05.2018 14:15)
Одлука о избору понуђача (22.05.2018 13:45)
Одлука заставе за јарболе (15.05.2018 13:10)
Одлука Матриks (14.05.2018 14:25)
Одлука о поништењу поступка јавне набавке (04.05.2018 12:30)
Одлука -Дезинсекција Бијељина (17.04.2018 12:25)
Одлука Фискултурна сала прва фаза (02.04.2018 08:00)
Одлука ЛОТ 2 – Реконструкција стамбене зграде Трг Срђана Кнежевића бр 10, 12, 14 (15.03.2018 14:05)
Одлука ЛОТ 3- Реконструкција стамбених зграда у Тргу Срђана Кнежевића бр.2 (15.03.2018 14:05)
Одлука ЛОТ 1- Реконструкција стамбене зграде Трг Срђана Кнежевића бр. 1,3,5 (15.03.2018 14:00)
Одлука -гориво за потребе Општине Трново (08.03.2018 12:25)
Одлука – Хармели набавка угља за потребе Општине (27.02.2018 11:50)
Одлука хигијенски материјал за потребе Општине (26.02.2018 14:30)
Одлука набавка пића и хладних напитака за потребе Општине (26.02.2018 14:30)
Одлука Нова банка (12.02.2018 14:30)
Одлука о покретању поступка санација зграда (12.02.2018 12:10)
Одлука о поништењу поступка јавне набавке (12.02.2018 12:10)
Одлука-одржавање софтвера (12.02.2018 11:25)
Одлука-израда пројектне за фискултурну салу (09.02.2018 14:30)
Одлука Изградња јавне расвјете (05.02.2018 07:50)
Одлука- Сервисирање јавне расвјете (05.02.2018 07:50)
Одлука о покретању јавне набавке (15.01.2018 11:25)
Асфалтирање јавне површине код самопослуге (15.12.2017 13:20)
Набавка новогодишњих поклона (15.12.2017 13:15)
Испорука и уградња опреме јавне расвјете локалитет Кијево и Турови (16.11.2017 07:25)
Одлука Еко Жељезница-набавка огревног дрвета (24.10.2017 08:55)
Одлука АЛФ-ОМ за набавку тонера за општину Трново (22.09.2017 09:10)
Одлука Ермеџ набавка канцеларијског материјала (22.09.2017 09:10)
АЛФ-ОМ набавка тонера (21.09.2017 11:40)
Одлука Хармели-набавка угља (14.09.2017 10:50)
Одлука Казани (22.08.2017 14:15)
Одлука санација ентеријера С.П „ГИПССТИЛ“ (30.06.2017 11:35)
Одлука осигурање Атос (31.05.2017 13:05)
Одлука израда пројекта изведеног стања стамбене зграде (17.05.2017 10:45)
Одлука израда пројекта саобраћајнице на Јахорини (17.05.2017 10:40)
Одлука-Дезинсекција (08.05.2017 11:00)
Одлука најповољнији понуђач за вршење услуге израде и одржавање њеб странице (28.04.2017 14:00)
Одлука најповољнији понуђач за услуге израде главног пројекта регулације потока Воштаник (28.04.2017 13:55)
Одлука осигурање УниQа (17.04.2017 12:05)
Одлука Израда пројектне документације „Казани“ (13.04.2017 11:25)
Одлука набавка пића и хладних напитака 03.04.2017. (03.04.2017 13:35)
Одлука НАНЕ (03.04.2017 12:10)
Одлука за уградњу и набавку врата ЦЗК (23.03.2017 08:00)
Одлука-угаљ Миљевина (21.03.2017 12:00)
Угаљ Миљевина-одлука (21.03.2017 10:25)
Одлука о одржавању опреме К-инел (10.03.2017 12:00)
Одлука-гориво -Петрић (10.03.2017 11:25)
Одлука о избору најповољнијег понуђача гориво 2017. (10.03.2017 09:00)
Одлука наџор Шуме Рс (03.03.2017 08:00)
Одлука Нане хигијенски материјал (28.02.2017 08:00)
Одлука измјене и допуне ЈН (27.02.2017 08:00)
Одлука Путник (21.02.2017 08:00)
Одлука хотелски смјештај (20.02.2017 11:55)
Одлука услуге стручног усавршавања запослених (20.02.2017 09:00)
Одлука хотелских услуга за потребе општине Трново (20.02.2017 08:00)
Одлука угоститељских услуга за потребе општине Трново (20.02.2017 08:00)
Одлука о измјени и допуни одлуке о привременом плану ЈН општине Трново за 2017. (20.02.2017 08:00)
Одлука-платни промет (13.02.2017 10:55)
Одлука Платни промет (13.02.2017 08:00)
Одлуке -Шума план (08.02.2017 10:25)
Одлука – Шума План (08.02.2017 08:00)
Одлука-Инфосистеми (07.02.2017 11:05)
Одлука Инфосистеми (07.02.2017 08:00)
Одлука о изузецу (30.01.2017 11:20)
Одлука о изузећу од примјене ЗЊ (20.01.2017 08:00)
Одлука о привременом плану ЈН општине Трново за 2017.годину (12.01.2017 08:00)
Одлука Гео Ново (29.12.2016 08:00)
Одлука Ермеџ набавка застава (21.12.2016 12:00)
Одлука ТР Митровић -ватромет за Божић (20.12.2016 08:00)
Одлука сервис Нишић (20.12.2016 08:00)
Одлука-Ермекс новогодишњи поклони (13.12.2016 12:05)
Одлука асвалтирање ГП ПУТ (13.10.2016 11:00)
Одлука МГБХ -ископ материјала Батићи (12.10.2016 10:30)
Одлука-санација пута Врбовник (22.09.2016 11:15)
Одлука-огревно дрво (13.09.2016 10:55)
Одлука АЛФ-ОМ (09.09.2016 12:10)
Одлука Хармели 2016 (05.09.2016 12:00)
Одлука ГП ПУТ асвалтирање (01.09.2016 12:20)
Одлука-канцеларијски материјал (24.08.2016 11:05)
Одлука-К-ИНЕЛ јавна расвјета Кијево (18.08.2016 11:55)
Одлука Бралис (03.08.2016 12:05)
Одлука о избору понуђача-КАСКО (30.06.2016 11:20)
Одлука Ермекс мајице (22.06.2016 12:05)
Одлука-Давид спорт (14.06.2016 11:10)
Одлука-Нешковић (16.05.2016 11:00)
Санитација -Одлука (25.04.2016 10:20)
УНИQА одлука (18.04.2016 10:20)
Одлука К-ИНЕЛ (12.04.2016 12:15)
Пољопром- одлука (12.04.2016 10:20)
Одлука – МД ПРОФИЛ (01.04.2016 12:15)
Одлука- Енергопетрол (18.02.2016 11:10)
Одлука Нмаркет хигијенски материјал (08.02.2016 11:30)
Одлука – Н-МАРКЕТ (08.02.2016 11:00)
Одлука _Хармели (04.02.2016 11:55)
Одлука НАНЕ (02.02.2016 11:25)
Одлука-музичка линија (25.01.2016 11:00)
Одлука -извођење радова на рушењу дом културе и пошта у МЗ Кијево 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ

Извјештаји 2023.год.

Извјештај набавка пића и хладних напитака за потребе општине

Извјештај – набавка и уградња пећи на пелет у дјечијем вртићу

Извјештај- набавка канцеларијског материјала

Извјештај-одржавање web странице општ.Трново

Извјештај- набавка тонера

Извјештај-одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Извјештај- одржавање софтвера за финансије

Извјештај-Новелација главног пројекта саобраћајнице С2 на Јахорини

Извјештај-насипање и равнање дионица локалних макадамских путеванасталих усљед поплава и клизишта

Извјештај- санација моста на потоку Широкарица ЛОТ 2

 

 

Извјештаји 2022.год.

Извјештај-тонери за потребе општине

Извјештај-набавка хигијенског матријала

Извјештај канцеларијски материјал за потребе општине Трново

Извјештај-испорука хладних пића и напитака-Нане

Извјеш%D