+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

мај 25, 2022 0 Comments

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Opštinska  izborna komisija Trnovo, raspisuje

 

                       J A V N I   O G L A S

za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

 

 

 1. Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

 

 1. Uslovi za imenovanje:

 

Opšti uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
 2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):
 3. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 4. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 5. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 6. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Opštim izborima 2018. i Lokalnim zborima 2020. godine); i
 7. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stepen stručne spreme;

–    da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

 

III.  Potrebna dokumentacija:

 

 1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
 2. potvrda o prebivalištu,
 3. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
 4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

 

 

 1. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj table opštine i na internet-stranici opštine Trnovo.

 

 

 1. Organ za provođenje postupka

 

Proceduru izbora kandidata pojavnom oglasu provodi Opštinska izborna komisija Trnovo.

 

 1. Ostale informacije

 

Izborna komisija će nakon završene procedure pojavnom oglasu imenovati kontrolore izbornih rezultata (ukupno 2) na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata,da bi bili angažovani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizovati i provesti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izborna komisija će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje opštinska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Opštinska izborna komisija Trnovo

Adresa: Trnovskog bataljona 86, 71 220 Trnovo

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata -ne otvarati“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik OIK

 

_______________

Broj: 01-03-44/22

Trnovo, 24.05.2022

 

 

 

 

 

 

0 0 гласови
Гласање за чланке
Претплати се
Обавести о
0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, молимо вас да пошаљете коментар.x