+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

август 24, 2021 0 Comments

Јавни позив за доставу приједлога, сугестија у вези приступања израде Измјене и допуне дијела ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина“ на подручју општине Трново – локалитет Шатор

РЕПУБЛИКА СРПСКА

OПШТИНА ТРНОВО

НАЧЕЛНИК

OПШТИНСКА УПРАВА

Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове

 

 

 

                                                   ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине Општине Трново одржаној 30.09.2020. године донесена Одлука о приступању изради Измјене и допуне дијела ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина“ на подручју општине Трново – локалитет Шатор (“Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 22/20)

 

Планом ће бити обухваћен простор у површини од 2,55 ха. Предметни обухват графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама општинске управе Општине Трново. Обухват плана објављен је и на web site-у: www.trnovo-rs.com.

 

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтерeсована лица, власници непокретности, корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређивању, органи управе надлежни за водопривреду, шумарство, саобраћај, енергетику, телекоминикације, туризам заштиту животне средине, заштиту културно-историјских и природних добара ДА ДОСТАВЕ СВОЈЕ ПРИЈЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

 

Приједлози и сугестије се могу доставити у року од 15 дана ода дана објављивања овог позива, у писаној форми на адресу Општина Трново Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове, ул. Трновског батаљона број 86, 71220 Трново.

 

 

Број: 03-363-19/20

Трново, 16.08.2021 године

 

НАЧЕЛНИК

Драгомир Гаговић