+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

октобар 9, 2019 0 Comments

Јавни позив за остваривање права на подстицајна средства у пољопривреди у 2019.години

На основу члана 3. Правилника о новчаним подстицајима за развој пољопривреде општине Трново за 2019. годину („Службене новине града Источно Сарајевоˮ, број: 16/19), начелник општине Трново, расписује

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2019. ГОДИНИ

Начелник општине Трново расписује Јавни позив за дођелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2019. години.

И ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је дођела подстицајних средстава за развој пољопривреде из буџета Општине Трново за 2019. годину у износу од 10.000 КМ.

Врсте подстицаја:

1) Подстицаји за биљну производњу:

– производња поврћа у заштићеном простору

– узгој јагодичастог воћа;

2) Подстицаји за сточарску производњу

– узгој крава;

– узгој оваца и коза;

3) Подстицаји за пчеларску производњу

– узгој пчела и производња меда.

Право пријаве на Јавни позив имају пољопривредни произвођачи са сједиштем на подручју општини Трново.

ИИ УСЛОВИ ЗА ДОЂЕЛУ ПОДСТИЦАЈА

Право на новчане подстицаје у пољопривреди остварују:

– Корисници који имају сједиште на подручју општине Трново;

– Корисници који су уписани у: Регистар пољопривредних газдинстава/ Регистар предузетника/ Евидецију пчелара Републике Српске прије објављивања Правилника о новчаним подстицајима за развој пољопривреде општине Трново за 2019. годину .

Право на подстицајна средства имају пољопривредни произвођачи који се баве:

• производњом поврћа у заштићеном простору (пластенику), са површином заштићеног простора (пластеника) минимално 100 м2. Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 5,00 КМ/м2 корисне површине заштићеног простора (пластеника).

• узгојем јагодичастог воћа: за засаде јагодичастог воћа (малина, јагода, аронија, купина), минимално 0,1 ха, висина подстицаја је 300,00 КМ/0,1 ха.

• узгојем крава -који посједују минимално 3 музна грла. Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 100,00 КМ по музном грлу.

• узгојем оваца и коза са најмање 30 грла оваца или коза. Висина подстицаја, за ову врсту производње,износи 10,00 КМ/грлу.

• узгојем пчела и производњом меда, са минимално 10 друштава пчела Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 10,00 КМ/пчелињем друштву уписаном у Евиденцију пчелара.

Корисник по овом позиву може остварити право на само једну врсту подстицаја.

ИИИ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Корисници подносе захтјев за подстицај на прописаном обрасцу – Образац ПП, који је доступан на њеб страници Општине Трново и шалтеру писарнице Општинске управе.

Уз захтјев односно Образац ПП подноси се следећа документација:

1) а) Рјешење о регистрацији предузетника ( за лица регистрована у Општини Трново) или

б) Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава ( за лица регистрована у АПИФ-у) или

ц) Рјешења о упису у евиденцију пчелара Републике Српске

2) Копија личне карте;

3) Копија картице текућег рачуна.

В РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Рок за подношење захтјева за Јавни позив за остваривање права на подстицајна средства у пољопривреди у 2019. години је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на огласној табли и њеб страници Општине Трново.

Захтјеви Корисника са одговарајућом документацијом достављају се на адресу: Општина Трново, Трновског батаљона 86, Трново или лично, предајом на шалтеру писарнице, радним даном од 7,00 до 15,00 часова.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви се неће разматрати!

Све додатне информације могу се добити у Одсјеку за друштвене и привредне ђелатности и комуналне послове Општине Трново или путем телефона: 057/610-237 (локал 113).

Број: 02-014-88/19 Трново, 01.10.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драгомир Гаговић