+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

септембар 8, 2023 0 Comments

Јавни позив за остваривање права на подстицајна средства у пољопривреди у 2023.години

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српскеˮ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и на основу Правилника о новчаним подстицајима за развој пољопривреде општине Трново за 2023. години број: 02-014-150/23 од 05.09.2023. године, начелник општине Трново,  р а с п и с у ј е

 

                                                 Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ

 

Начелник општине Трново расписује Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2023. години.

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава за развој пољопривреде из буџета Општине Трново за 2023. годину у износу од 15.000,00 КМ.

 

Врсте подстицаја:

  • Подстицаји за биљну производњу:

– производња поврћа у заштићеном простору;

– узгој јагодичастог воћа;

  • Подстицаји за сточарску производњу

– узгој крава;

– узгој оваца и коза;

3)  Подстицаји за пчеларску производњу

– узгој пчела и производња меда;

4)  Подстицаји за перадарску производњу

– узгој пиленки кока носиља у затвореном простору.

 

Право пријаве на Jавни позив имају pољопривредни произвођачи који имају пребивалиште и обављају пољопривредну дјелатност, односно имају сједиште на подручју општине Трново.

 

II  УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА

 

Право на новчане подстицаје у пољопривреди остварују:

–  Корисници који имају пребивалиште и обављају пољопривредну дјелатност, односно имају сједиште на подручју општине Трново;

–  Корисници који су уписани у: Регистар пољопривредних газдинстава/ Регистар предузетника/ Евидецију пчелара Републике Српске прије објављивања Правилника о новчаним подстицајима за развој пољопривреде општине Трново за 2023. годину.

 

Право на подстицајна средства имају пољопривредни произвођачи који се баве:

  • производњом поврћа у заштићеном простору (пластенику), са површином заштићеног простора (пластеника) минимално 100 м2. Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 5,00 КМ/м2 корисне површине заштићеног простора (пластеника).
  • узгојем јагодичастог воћа: за засаде јагодичастог воћа (малина, јагода, аронија, купина), минимално 0,1 ха, висина подстицаја је 300,00 КМ/0,1 ха.
  • узгојем крава –који посједују минимално 3 музна грла. Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 100,00 КМ по музном грлу.
  • узгојем оваца и коза са најмање 30 грла оваца или коза. Висина подстицаја, за ову врсту производње,износи 10,00 КМ/грлу.
  • узгојем пчела и производњом меда, са минимално 10 друштава пчела. Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 10,00 КМ/пчелињем друштву уписаном у Евиденцију пчелара.
  • узгојем пиленки-кока носиља у затвореном простору који посједују минимално 500 пиленки-кока носиља. Висина подстицаја за ову врсту производње износи 1,00 КМ/кљуну.

 

Корисник по овом позиву може остварити право на само једну врсту подстицаја.

 

III   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Корисници подносе захтјев за подстицај на прописаном обрасцу – Образац ПП, који је доступан на web страници Општине Трново и шалтеру писарнице Општинске управе.

 

Уз захтјев односно Образац ПП  подноси се следећа документација:

1) а) Рјешење о регистрацији предузетника ( за лица регистрована у Општини Трново) или

б) Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава ( за лица регистрована у

АПИФ-у) или

ц) Рјешења о упису у евиденцију пчелара Републике Српске

2) Копија личне карте;

3) Копија картице текућег рачуна.

 

V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 

Рок за подношење захтјева за Јавни позив за остваривање права на подстицајна средства у пољопривреди у 2023. години је 7 дана од дана објављивања Jавног позива на oгласној табли и web страници Општине Трново.

 

Захтјеви Корисника са одговарајућом документацијом достављају се на адресу: Општинa Трново, Трновског батаљона 86, Трново или лично, предајом на шалтеру писарнице, радним даном од 7,00 до 15,00 часова.

 

Неблаговремени и непотпуни захтјеви се неће разматрати!

 

Све додатне информације могу се добити у Одсјеку за друштвене и привредне дјелатности и комуналне послове Општине Трново или путем телефона: 057/610-237 (локал 113).

 

 

Број: 02-014-150-3/23

Трново, 08.09.2023. године

 

НАЧЕЛНИК

Драгомир Гаговић

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 15.09.2023.ГОД.

 

0 0 гласови
Гласање за чланке
Претплати се
Обавести о
0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, молимо вас да пошаљете коментар.x