+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

април 8, 2024 0 Comments

Јавни позив за пријаву стручних правних и физичких лица за послове техничког прегледа објеката

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРНОВО
НАЧЕЛНИК

Број : 06-360-4/24
Трново, 02.04.2024.  године

На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. тачка 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Начелник Општине  Трново, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ  ЛИЦА ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

  1. Расписује се јавни конкурс за формирање листе правних лица којима се могу повјерити послови техничког прегледа објеката и листе физичких лица као појединачних чланова комисије, када комисију формира Одсјек за просторно уређење и стамбене послове.
  2. На јавни конкурс могу се јавити физичка лица архитектонске, грађевинске, технолошке, саобраћајне, електро и машинске струке, која посједују лиценцу за израду или ревизију техничке документације, или лиценцу за извођење радова који су предмет техничког прегледа, као и правна лица са лиценцом за израду, техничке ревизију  документације  или  за  грађење.

III. Потребна документација:

Уз пријаву, у којој треба навести тачну адресу/сједиште, број телефона, назив пословне банке и трансакционог рачуна, треба приложити сљедећу документацију:

  1. За физичка лица

– овјерена фотокопија личне карте и пријавa пребивалишта,
– овјерена фотокопија дипломе,
-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

  1. За правна лица

-овјерену фотокопију рјешења о регистрацији правног лица,
-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,

  1. IV. На основу проведеног поступка јавног конкурса, биће формирана Листа стручних правних и физичких лица за послове техничког прегледа објеката на период од двије године у складу са Законом о уређењу простора и грађењу. Са утврђене Листе стручних лица вршиће се именовање чланова Комисије за технички преглед објеката за сваки објекат појединачно. Достављена документација уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.
  2. Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске“, интернет страници општине Трново и на огласној табли општине Трново. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
  3. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти са назнаком:

„ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА  ПРИЈАВУ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ  ЛИЦА ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА“,  путем поште на адресу:
Општина  Трново, Трновског батаљона 86, 71 220 Трново, или непосредно на писарници Општине Трново.

 

НАЧЕЛНИК

Драгомир Гаговић

0 0 гласови
Гласање за чланке
Претплати се
Обавести о
0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, молимо вас да пошаљете коментар.x