+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

фебруар 6, 2023 0 Comments

Javni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice u Projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH – faza II“

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata u partnerskim mjesnim zajednicama je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, kojeg provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, a finansiraju Vlade Švajcarske i Švedske. Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. godine je unapređenje kvaliteta života građana i građanki BiH kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ), koje doprinose  njihovom aktivnom angažmanu u javnom životu i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.
U okviru MZ projekta su predviđena sredstva za finansijsku podršku prioritetima predloženim od strane partnerskih mjesnih zajednica, koji su definisani na forumima građana i građanki, a u skladu sa razvojnim strategijama jedinica lokalne samouprave (JLS). Realizacija prioritetnih projekata u partnerskim mjesnim zajednicama će se sufinansirati sredstvima Projekta i budžetskim sredstvima JLS.
Cilj ovog direktnog poziva je podrška realizaciji lokalnih prioriteta u jednoj mjesnoj zajednici

  1. MZ Kijevo

Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti u Odsjeku za opštu upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, Opštinske uprave opštine Trnovo , kao i na zvaničnom sajtu opštine Trnovo.
Ispunjeni set dokumenata za projekat sa kompletnom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:    „Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:00 do 15:00 časova, na adesu: Opština Trnovo, Trnovskog bataljona br, 86 71220 Trnovo.  Rok za predaju projekata je 06.03.2023. godine do 15:00 časova. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti fizički dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka.

 

 

 

Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Prilog 2 – Pregled budzeta_proracuna_final

Prilog 3 – Matrica logickog okvira_final

Prilog 4 – Plan aktivnosti_final

Prilog 5 – Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje

Javni-poziv MZ KIJEVO