Мјесна заједница се оснива Одлуком Скупштине општине Трново у складу са законом за дио једног или више насељених мјеста који чине територијалну цјелину и нема својство правног лица.

У Мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и остварују :

 • Покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом припреме и доношења докумената просторног уређења јединице локалне самоуправе за подручје мјесне заједнице,
 • учешћем у изградњи комуналних објеката и објеката у општој употреби.
 • учешће у развоју привреде и друштвених дјелатности,
 • учешће у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и рекреацију,
 • прикупљањем и достављањем органима јединице локалне самоуправе, јавним предузећима и установама представки и притужби на њихов рад, као и иницијатива и приједлога грађана за рјешавање питања од њиховог заједничког интереса,
 • организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју,
 • заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или ублажавањем посљедица од елементарних непогода,
 • сарадња са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане МЗ
 • обављање послова које им повјере органи јединице лчокалне самоуправе.

На подручју општине Трново Одлуком Скупштине општине Трново основане су двије Мјесне заједнице, МЗ Трново и МЗ Кијево.

 

МЗ ТРНОВО

 

Чланови Савјета МЗ Трново:

1.Милена Витковић  – предсједник,  контакт телефон: 065/367-045

 1. Стефан Ивановић, члан
 2. Драго Голијанин, члан
 3. Ранко Андрић, члан
 4. Данијела Витковић, члан

 

МЗ КИЈЕВО

 

Чланови Савјета МЗ Кијево

1.Горан Гранић, предсједник  контакт телефон: 066/920-296

 1. Ненад Лаловић, члан
 2. Славица Поповац, члан
 3. Драган Самарџија, члан
 4. Ранка Лаловић, члан

Локализована визија развоја Мјесних заједница у Општини Трново РС