НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драгомир Гаговић

Рођен 18.11.1955. године у Мокром, општина Пале. Дипломирао је на Шумарском факултету у Бања Луци.
До 1992. године био запослен у „Шипад-Јахорина“ Сарајево, Шумарство “ Зеленгора“ Калиновик и обављао послове руководиоца РЈ , техничког директора и в.д.директора. У периоду од 1995.- 2009.године је био директор ШГ “ Трескавица “ Трново и ШГ “ Зеленгора “ Калиновик , гдје је за успјешно руковођење награђен највишим признањима од општина Калиновик и Трново.
Од 2009.-2012. године,обављао је послове извршног директора за комерцијалне послове у ЈПШ “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац.
Предсједник  Управног одбора Привредне коморе регије Источно Сарајево био је четири године, а тече му и други мандат и члан је Управног одбора Републичке привредне коморе.
Оснивач је и први предсједник ФК “ Калиновик“ и дугогодишњи предсједник ФК “ Жељезница “ Трново.
До избора за начелника општине,  радио је на пословима помоћника генералног директора ЈПШ “ Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.
Ожењен је и отац двоје дјеце.
На локалним изборима 2020.год. изабран вољом грађана за начелника општине Трново испред политичке странке СНСД „Милорад Додик“.

Начелник Општине је надлежан да:

Предлаже статут Општине,
Предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини Општине,
Израђује и подноси Скупштини Општине на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, стратешки развојни план, секторске развојне планове, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање простором и земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта из надлежности Општине, у складу са законом,
Обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза,
Спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
Извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Општини,
Доноси годишњи план рада Начелника општине и Општинске управе,
Подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске управе и обавља друге послове утврђене законом и статутом.

 

ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА

Љиљана Милић