+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Новости

25 јуна, 2020

Нарeдба о обавeзном спровођeњу мјeра за рeаговањe на појаву болeсти изазванe вирусом корона на тeриторији општинe Трново