ОБАВЈЕШТЕЊА

 

Обавјештења 2024.

Годишње обавјештење- Хотелске услуге

Годишње обавјештење- Поштанске услуге

Годишње обавјештење- Стручно усавршавање

Годишње обавјештење- Угоститељске услуге

 

 

Обавјештења 2023.

Обавјештење -хотелске услуге

Обавјештење- угоститељске услуге

Обавјештење – услуге стручног усавршавања

Обвајештење- адвокатске услуге

Обавјештење-одржавање јавне расвјете на подручју општине Трново

Обавјештење- изградња степеништа и прилазне рампе за фискултурну салу

Обавјештење о поништењу поступка санација моста преко Жељезнице -Годињске баре ЛОТ 1

Обавјештење -санација моста на потоку Широкарица -ЛОТ 2

Обавјештење-ауто

Обавјештење-поштанске

Обавјештење-Изградња пропуста на потоку Близнац

Обавјештење-Набавка угља

Обавјештење-Набавка горива

Обавјештење- Изградња трибина

Обавјештење- Набавка рачунара

Обавјештење- санација лок.путева на подручју општине Трново

Обавјештење- санација лок.путева на подручју општине Трново. поништење ЛОТ

Обавјештење-Изградња капитаже и пумпне станице водовода Батићи

Обавјештење-Реконструкција општинских просторија

Обавјештење-Реконструкција крова изнад поште

Обавјештење-додатни радови капитажа и пумпна станица водовода Батићи

Обавјештење-накнадни радови водовод Батићи

Обавјештење-Санација моста преко ријеке Жељезнице-Годињске баре

 

 

Обавјештења 2022.

Обавјештење – јавна расвјета у Кијеву-Јабланица 2

Обавјештење- изградња приступног пута за градско гробље

Обавјештење- Изградња резервоара 2x250m3 и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Обавјештење-накнадни радови на санацији крова фискултурне сале Основне школе у Трнову

Обавјештење- Санација и асфалтирање локалних путева у општини Трново ЛОТ 1- реконструкција пута Миље

Обавјештење-изградња јавне расвјете у Кијеву-Јабланица 2

Обавјештење – постављање ригипс плоча у фискултурној сали Основне школе у Трнову

Обавјештење о поништењу поступка у вези радова- Изградња потпорног зида З1 уз саобраћајницу С2 на Јахорини

Обавјештење-изградња приступног пута за гробље (поновљени поступак ЈН)

Обавјештење о поништењу ЈН-изградња приступног пута за градско гробље

Обавјештење-реконструкција зграде ветеринарске станице у Трнову

Обавјештење накнадни радови на изградњи јавне расвјете Јабланица 2- Кијево

Обавјештењe- изградња водовода .Батићи

Обавјештење о поништењу санација мостова на подручју општине Трново

Обавјештење о додјели уговора изградња приступног пута за градско гробље

 

Обавјештења 2021.

Обавјештење-набавка возила комби

Обавјештење- изградња јавне расвјете Пилана-Широкари-и село Оглавак

Обавјештење- реконструкција и асфалтирање ул Браће Дивљан у Трнову

Обавјештење-исправка обавјештења о набавци

Oбавјештење – реконструкција зграде обданишта

Oбавјештење-изградња резервоара на Јахорини

Обавјештење -реконструкција зграде обданишта у Трнову

Обавјештење- изградња саобраћајнице 2 на Јахорини

Обавјештење- реконструкција крова зграде код Центра за културу

Обавјештење о набавци путничког возила

Oбавјештење набавка рачунарске опреме МЗ Трново и Кијево

Обавјештење- Адаптација друштвеног центра у трнову , МЗ Трново и Кијево

Обавјештење – Изградња саобраћајнице 2 на Јахорини

Обавјештење – Изградња резервоара и дистрибутивног цјевовода на Јахорини

Позив -вршење хотелских услуга

Позив-вршење угоститељских услуга

Позив-усавршавање запослених